Overslaan en naar de inhoud gaan

De Alliantie maakt huren inkomensafhankelijk

De Alliantie voert een inkomensafhankelijk huurbeleid in. Vanaf 1 juni kunnen nieuwe huurders van sociale huurwoningen maximaal twintig procent korting krijgen. Het nieuwe beleid is in lijn met eerdere inkomensafhankelijke experimenten van de woningcorporatie. Het betreft alleen nieuwe verhuringen. Volgens Anne Wilbers, directeur van de Alliantie Amsterdam, is de korting van toepassing op alle regio´s waarin de corporatie bezit heeft. Daarnaast kondigt de Alliantie aan maximaal twintig procent van haar sociale huurwoningen te liberaliseren, terwijl op basis van het puntenstelsel de helft van de sociale huurwoningen naar de vrije sector kan worden gebracht.

Vorig jaar kondigde woningstichting De Key al aan gezinnen met een inkomen tot 30 duizend euro te ontzien. De Alliantie gaat nu een stap verder door alle huurders met een laag inkomen korting aan te bieden. De Alliantie onderscheidt drie groepen. Voor de maximale korting van 20 procent komen in aanmerking huishoudens met een inkomen tot net boven de inkomensgrens van de huurtoeslag. Dat zijn alleenstaanden met een inkomen tot 21 duizend euro per jaar en meerpersoonshuishoudens met inkomens tot 29 duizend euro. Alleenstaanden of gezinnen die een hoger inkomen (tot 34 duizend euro) hebben, krijgen maximaal tien procent korting.

De aanvangshuren van corporatiewoningen stijgen sterk. Dat is mogelijk geworden door aanpassingen in het puntenstelsel. De Alliantie verhuurt haar sociale huurwoningen voor 90 procent van de maximale huurprijs. Met de kortingsmaatregel wil de corporatie meer woningen bereikbaar houden voor huurders met een laag inkomen. “Wij kiezen er bewust voor bij te dragen aan de betaalbaarheid van woningen van mensen met de laagste inkomens,” zegt Wilbers. Er is een ondergrens: bij huren onder de 428 euro is geen korting mogelijk.

Wilbers: “Wij voeren al jaren gedegen financieel beleid, we hebben twintig procent besparing op onze bedrijfslasten ingerekend, we zijn al op de helft, en we verkopen relatief veel woningen. Daardoor kunnen we dit aan.” Wilbers verwacht dat daarom ondanks de verhuurderheffing het investeringsvolume van de Alliantie op peil blijft en dat de sociale huisvester dus blijft investeren in gebieden als de Westelijke Tuinsteden. De corporatie gaat weliswaar projecten meer gefaseerd doorvoeren, maar volgens de directeur heeft dat vooral te maken met de slechte marktontwikkelingen. “Het volume van onze investeringen blijft onveranderd op een hoog niveau.”

Is dit koren op de molen van minister Blok? De Alliantie lijkt de verhuurdersheffing immers te dragen terwijl zij blijft investeren en bovendien de laagste inkomens ontziet. Wilbers: “Wij vinden best dat de sector wat kleiner kan worden, door de verkoop van woningen, maar de heffing van minister Blok is buitenproportioneel hoog en hakt er ook bij ons behoorlijk in. Toch blijven wij zorgen voor goede betaalbare woningen want dat is de basis van ons bestaan.”

Meer info: op de site van De Alliantie staat een filmpje met uitleg.