Overslaan en naar de inhoud gaan

De Alliantie doet sociale huurwoningen in Entrepotdok in de verkoop

Image

Woningcorporatie de Alliantie doet 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok in Amsterdam-Centrum in de verkoop. De woningen worden aangeboden aan de zittende huurder of worden na het vertrek van een bewoner op de vrije markt aangeboden. Kopers die een sociale huurwoning verlaten, krijgen voorrang. 

De voorgenomen verkoop leidt tot verontwaardiging in de gemeenteraad. De PvdA stelt vragen aan wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting. “In die buurt staan al veel dure woningen, dus als zo veel sociale huurwoningen worden verkocht, dan raakt de wijk verder uit balans. De verkoop zal bijdragen aan meer sociale segregatie in de stad”, aldus PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis in het Parool. Het verbaast haar dat de corporatie de woningen gaat verkopen. “Dit is niet in lijn met het coalitieakkoord en eerder gemaakte afspraken.” Eerder adviseerde de bewonerscommissie negatief over de verkoopplannen.

Ook GroenLinks wijst verkoop van sociale huurwoningen in Centrum-Oost van de hand. De fractie dringt voor de toekomst aan op hardere afspraken over het uitponden van corporatiebezit. In de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 tussen gemeenten, huurders en corporaties is slechts vastgelegd dat de Amsterdamse corporaties terughoudend zijn bij de verkoop van sociale huurwoningen in het gebied Centrum-Oost. Van een verkoopverbod daar is geen sprake. 

Wethouder Zita Pels van Volkshuisvesting is evenmin blij met de aangekondigde verkoop. Zij vindt dat verkoop van corporatiewoningen altijd moet samengaan met het terugbouwen van evident meer woningen. Volgens haar woordvoerder is er al langer sprake van verschil van mening over de verkoopstrategie van de Alliantie. De corporatie wast de handen in onschuld; de verkoopplannen zijn niet in strijd met de thans geldende afspraken. De grote vraag naar woningen en de breed gedeelde ambitie om het woningaanbod te laten toenemen, vormen de belangrijkste overwegingen om te verkopen. Met de opbrengst van elke verkochte woning wil de Alliantie twee nieuwe woningen terugbouwen. 

Het verkooptempo ligt volgens de corporatie op een plek als het Entrepotdok niet hoog. Mutatie is in dat deel van de stad maar zelden aan de orde. Het exacte aantal woningen dat in de loop van de jaren zal worden verkocht, wordt bepaald door het aantal vertrekkende huurders en met inachtname van de geldende verkoopafspraken.

Het Entrepotdok tegenover de parkeerplaats van Artis dateert van 1827. Nog tot 1983 werden er goederen opgeslagen. Na decennia van verwaarlozing werden de pakhuizen in 1985 door De Dageraad, een voorloper van de Alliantie verbouwd tot huurwoningen en bedrijfsruimtes. De Alliantie heeft er nu nog ruim 400 sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector.