Overslaan en naar de inhoud gaan

MRA aan Rijk: "Alleen geld geven voor versnelling woningbouw voldoet niet meer"

Image

Bij de (mede)financiering van grote woningbouwprojecten moet het Rijk ook oog houden voor en regie voeren op de samenhang met mobiliteit, energie, klimaat, natuur en landschap. Dat bepleiten de 33 samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een brief aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. 

Eerdere financiële bijdragen van het Rijk zoals de Woningbouwimpuls waren met name gericht op concrete sectorale projecten. Daarmee is de versnelling van de woningbouw goed van start gegaan. Maar voor het vervolg voldoet deze ‘verkokerde aanpak’ niet meer, aldus de brief die namens MRA-deelnemers is ondertekend door gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland, voorzitter van het MRA-platform Ruimte, en gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit.

De MRA voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van 175.000 woningen voor 2030. Maar bij de woningen horen ook voorzieningen en werkgelegenheid. Daar komt nog bij dat de woningbouwopgave wordt bedreigd door stikstof en de geluidsnormen van Schiphol. Loggen en De Reus: ‘De problematiek rondom stikstof belemmert overal in Nederland de woningbouwopgave. Hetzelfde geldt voor de bodem/wateropgave en energie. De onzekerheid die dit meebrengt, maakt dat een projectgestuurde aanpak niet meer voldoet.” Een recent voorbeeld is de streep die de Raad van State zette door de bouw van 2.500 studentenwoningen bij Uilenstede in Amstelveen.
De MRA pleit daarom voor een gezamenlijke integrale aanpak om de woningbouwopgave in samenhang met de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden ook daadwerkelijk te kunnen realiseren: “De enige route die de MRA ziet om binnen de gestelde tijd de gezamenlijke ambities te kunnen waarmaken, is door als Rijk en regio samen op te trekken in de tweede tranche van de versnellingsafspraken”. 

Deze aanpak zou al bestaan voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, waarvoor alle investeringen en maatregelen voor mobiliteit in kaart zijn gebracht. Dit programma is een onderdeel van de MRA Verstedelijkingsstrategie en kan eenvoudig worden uitgebreid, schrijven de gedeputeerden aan de ministers.
De MRA wil hierover afspraken maken tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving, dat vandaag  20 juni plaatsvindt.