Alice Roegholt, directeur museum Het Schip ontvangt Frans Banninck Cocqpenning

09.09.2017
Image

Alice Roegholt heeft de Frans Bannink Cocqpenning toegekend gekregen. Zij kreeg deze gemeentelijke onderscheiding afgelopen vrijdag uit handen van Laurens Ivens voor haar jarenlange inzet voor museum Het Schip en het (inter)nationaal op de kaart zetten van de architectuurstroming Amsterdamse School.

Alice Roegholt is de initiatiefnemer van museum Het Schip in de Spaarndammerbuurt. Al ruim zestien jaar zet zij zich in voor Het Schip, voor een groot deel onbezoldigd. Roegholt heeft het museum en ook de Amsterdamse School landelijk en internationaal op de kaart gezet. Zij heeft vele mensen weten te enthousiasmeren of zelfs hun blik op de stad doen veranderen. Ook zorgde ze ervoor dat de oude basisschool naast Het Schip bij het museum werd getrokken, onder meer met een ruime bijdrage van het programma ‘Keeping it Modern’ van de Getty Foundation. Het nieuwe gedeelte van het museum werd in 2016 ingericht met expositieruimtes en geopend voor publiek. Verder heeft ze op educatief vlak veel betekend. Roegholt heeft studenten de kans gegeven zich in Museum Het Schip te ontwikkelen op het gebied van historisch onderzoek, grafische vormgeving, coördinatorschap en kantoorwerkzaamheden.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich meer dan twaalf jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.

Trefwoorden