Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

09.10.11

Akkoord Bouwen aan de Stad II getekend

Op 19 september werd het akkoord Bouwen aan de Stad II ondertekend. December vorig jaar werd al een groot deel van de financiële afspraken tussen gemeente en corporaties vastgelegd. Dankzij dat  akkoord heeft Amsterdam een opbrengst van 225 miljoen kunnen inboeken bij het Vereveningsfonds, krijgen corporaties meer ruimte om woningen te verkopen en blijft het adagium van de ‘ongedeelde stad’ uitgangspunt van beleid.

Vastgelegd is dat corporaties nog een lange periode woningen mogen verkopen. Daarbij zijn een aantal randvoorwaarden afgesproken om ook in gewilde wijken betaalbare huurwoningen te houden. Minimaal dertig procent van de Amsterdamse woningen blijft ook in het populaire Marktgebied 1 (Centrum en Zuid) corporatiebezit. We vinden ook voornemens terug om voor voldoende woonruimte voor bepaalde doelgroepen te zorgen, zoals ouderen, gehandicapten, jongeren, studenten en grote gezinnen. Het gaat daarbij niet om keiharde prestatieafspraken maar om 'een streven naar' en 'een gemeenschappelijke inzet'. Dat geldt ook voor de aanbiedingsafspraken in de sociale huursector. Daar is het streven 7500 van de vrijkomende huurwoningen te verhuren onder de hoge aftoppingsgrens (€ 554,76 prijspeil 2011). Per marktgebied wordt gemonitord of tenminste 70% van de corporatiewoningen onder deze grens wordt verhuurd. Europese regels leggen overigens al vast dat 90 procent van de corporatiewoningen worden verhuurd aan huishoudens met een inkomens van maximaal 33.640 euro.

Afspraken over bouwproductie ontbreken ditmaal. "Niet zinvol" op dit moment, vanwege de malaise in de vastgoedsector. 

De partijen zijn nog altijd niet uitonderhandeld voor deze collegeperiode. Er volgen nog afspraken over het middensegment. Ook de zogeheten 'Kaderafspraken' moeten nog worden dichtgeschroeid.

Meer informatie:
Verder Bouwen aan de Stad (NUL20, januari 2011)
Download:
Overeenkomst Bouwen aan de Stad II

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS