Overslaan en naar de inhoud gaan

AFWC verwacht weinig goeds van nieuwe regeerakkoord

AFWC verwacht weinig goeds van nieuwe regeerakkoord

De Amsterdamse woningcorporaties zijn negatief over het Regeerakkoord. De kloof tussen huur en koop blijft in de Amsterdamse regio namelijk onverminderd groot omdat de koopsector ongemoeid blijft. Daarbij zetten de maatregelen tegen scheefwonen volgens de AFWC weinig zoden aan de dijk. De corporaties in de grote steden worden bovendien gehinderd door de afschaffing van de Vogelaarheffing en draaien in de toekomst op voor een deel van de huurtoeslag. Tenslotte veroordelen ze het kooprecht van sociale huurders.

Volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) doet het nieuwe kabinet niets doen aan de hervorming van de woningmarkt, omdat hypotheekrenteaftrek en overdrachtsbelasting ongemoeid blijven. Daardoor blijft de kloof tussen huur en koop in de Amsterdamse regio onverminderd groot.
De corporaties krijgen weliswaar iets meer ruimte te komen om het scheefwonen aan te pakken, maar dat levert volgens de AFWC weinig op. Het kabinet geeft namelijk alleen bij inkomens boven de 43000 euro ruimte de huren jaarlijks met maximaal 5 procent extra te verhogen. Dat zijn er maar weinig. De AFWC: “Het zal de doorstroming op de woningmarkt niet helpen omdat het inflatievolgende huurbeleid voor het overgrote deel van de huurders wordt voortgezet.“
Bovendien zouden de financiële mogelijkheden van corporaties verder worden beperkt doordat corporaties vanaf 2015 moeten gaan meebetalen aan huurtoeslag. Dat geldt voor alle verhuurders met meer dan tien woningen. Het kabinet wil zo vanaf 2015 via een jaarlijkse heffing 760 miljoen euro ophalen. Daar staat overigens tegenover dat de verdienmogelijkheden in regio’s met schaarste toenemen, omdat het puntenstelsel wordt aangepast. Afhankelijk van de WOZ-waarde stijgt het aantal punten van woningen op gewilde locaties met maximaal 25 punten. Daartoe behoort naar verwachting een flink deel van het Amsterdamse corporatiebezit.

Kooprecht

Sociale huurders krijgen van het nieuwe kabinet het recht hun corporatiewoning voor een redelijke prijs te kopen. De AFWC vindt zo’n absoluut kooprecht ongewenst: “De beste woningen worden verkocht, voor huurders blijven de slechtste woningen over.” De Federatie waarschuwt ervoor dat een kooprecht juridisch onuitvoerbaar zal blijken. “De overheid kan de corporaties als private ondernemingen immers niet zomaar onteigenen.”