AFWC: "Van der Laan had een groot hart voor wonen"

11.10.17
Burgemeester Van der Laan bezoekt de Diamantbuurt in 2010 - foto: Stadgenoot
AFWC: "Van der Laan had een groot hart voor wonen"
Directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties herdenkt de overleden burgemeester Eberhard van der Laan als persoon die veel heeft betekend voor de volkshuisvesting in Amsterdam en Nederland.
 
In zijn memoriam schrijft De Vries: "Reeds in de jaren ’80 zette hij zich als assistent van wethouder Jan Schaefer in voor de kwaliteit van het wonen in de stad. Dat memoreerde hij nog tijdens het interview in VPRO’s Zomergasten afgelopen zomer. Als minister van Wonen, Wijken en Integratie maakte hij zich sterk voor niet alleen investeringen in woningen (“in stenen”),  maar zeker ook in sociale binding tussen inwoners (“in mensen”).  
Sinds 2010 is hij onze burgemeester. In die jaren lijkt het de stad steeds voorspoediger te gaan. Maar ook waarschuwde hij voor de keerzijde. “De kloof tussen arm en rijk wordt groter”, stelde hij. Een zorg die de Amsterdamse woningcorporaties met hem delen. Via woningmarktbeleid hopen wij tweedeling van onze stad te voorkomen en voldoende passende woonruimte te kunnen blijven bieden voor mensen met lage inkomens, die niet zonder onze steun aan woonruimte kunnen komen.
De leiderschapskwaliteiten van burgemeester Van der Laan kwamen optimaal tot uitdrukking bij de aanpak van overlastgevers in de woonomgeving. Hij heeft er voor heeft gezorgd dat verschillende instanties goed met elkaar samenwerken om onze stad een stuk veiliger te maken onder de noemer Treiteraanpak. Dankzij de inzet van Eberhard Van der Laan worden nu de slachtoffers gesteund; de Amsterdammers die in hun woonomgeving stelselmatig worden getreiterd, bedreigd en geïntimideerd. De veroorzakers worden hard aangepakt en moeten zo nodig vertrekken. Niet de slachtoffers. De corporaties zijn hem dankbaar voor dit beleid."
De tekst staat op de AFWC-site
 
P.S
Op vrijdag 13 oktober is er gelegenheid om afscheid te nemen van burgemeester Van der Laan. In het Concertgebouw kan men langs de kist lopen om de burgemeester een laatste groet te brengen. Dit kan tussen 10.00 en 20.00 uur. Ook staan op zaterdag 14 oktober om 13.00 uur alle bussen, metro’s, trams en veren in Amsterdam één minuut stil. De minuut OV-stilte is een initiatief vanuit vervoerbedrijf GVB, ook vervoerbedrijf EBS doet mee. Meer informatie 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS