ACTA nu domein van klussende student

07.12.11

ACTA nu domein van klussende student 

De ombouw van het ACTA-gebouw in Amsterdam Nieuw-West, voormalig opleidingscentrum voor tandartsen, tot tijdelijk studentencomplex en broedplaats is gestart. De nieuwe naam is GO-West. Op de begane grond en éénhoog komen bedrijfsruimtes met een café-restaurant, een feestzaal en ateliers. Op de hogere verdiepingen komen 460 studentenkamers.

ACTA GO-West

Het ACTA-gebouw aan de Louwesweg is het eerste leegstaande kantoorpand in Amsterdam dat wordt omgebouwd tot studentenhuisvesting. De eigenaar, woningcorporatie De Alliantie, heeft het gebouw daartoe overgedragen aan twee beheerders: de stichting Tijdelijk Wonen Amsterdam (TW-A) en Urban Resort. TW-A wordt verantwoordelijk voor het creëren en beheren van de woonruimtes van de tweede tot en met de achtste verdieping. Urban Resort geeft met een culturele broedplaats invulling aan de begane grond en eerste verdieping. Dezelfde organisatie deed hetzelfde met het Volkskrant-gebouw.

Het plan omvat circa 460 onzelfstandige eenheden met gemeenschappelijk sanitair en keuken/ontmoetingsruimte voor jongeren en studenten en circa 6.000 m2 werkruimte voor kunstenaars en ondernemers in de culturele sector. Op de begane grond komt een groot café-restaurant met de naam Station West; op eenhoog ateliers en een feestzaal voor de Marokkaanse gemeenschap. Een grote collegezaal wacht nog op een zinnige bestemming. Portefeuillehouder Paulus de Wilt hoopt dat daar de terugkeer van een bioscoop in Nieuw-West wordt verwezenlijkt.Er wordt zo min mogelijk verbouwd. Niettemin zijn kostbare aanpassingen nodig, zoals plaatsing van sanitair, te openen ramen in de gehele gevel, een nieuwe cv-installatie en een zeer groot aantal scheidingswanden. De Alliantie financiert de verbouwing. De aanpassingskosten en beheerkosten moeten worden terugverdiend uit de huuropbrengsten.

De kale huur van de kamers wordt circa 215 euro. Daar komt nog 120 euro aan servicekosten bij. Daarbij is gerekend met een exploitatietermijn van tien jaar. De Alliantie gaat er namelijk van uit dat de wettelijke termijn voor tijdelijke bestemmingen wordt verruimd van vijf naar tien jaar (uitvoering motie Linhard). Minister Donner heeft al diverse malen aangegeven dat hij in het kader van de crisis- en herstelwet daartoe inderdaad zal besluiten.

Zelf klussen

Bijzonder in de aanpak is de zelfwerkzaamheid van de bewoners. Het beheer zal worden gedaan door studenten en actieve klussers krijgen korting op de huur. Deze aanpak is al eerder toegepast bij twee projecten in Utrecht. De motor achter deze aanpak is Jean Baptiste Benraad, oud-directeur bij de Rotterdamse studentenhuisvester Stadswonen. Benraad is medeoprichter van Transformatieteam, waarin deskundigen op het gebied van bouwregelgeving, bouwprojecten en fiscale zaken zitten. Zij hebben een draaiboek en model ontwikkeld voor tijdelijk gebruik. Daarbij wordt per pand een beheerstichting opgericht. 

Terwijl overal in de markt grote scepsis bestaat over de haalbaarheid van het ombouwen van kantoren tot woonruimte ziet Benraad grote mogelijkheden. Tenminst, voor tijdelijke herbestemmingen. “Je moet daarbij wel pragmatisch denken. Bijvoorbeeld: in de eerste opzet van de Alliantie zouden er conciërges komen. Dat bleek veel te duur. TW-A laat het beheer door de studenten zelf doen. We plaatsen het gemeenschappelijke sanitair en keukens op de plekken waar de leidingen liggen, en plaatsen daar de kamers omheen. De studenten gaan hun eigen scheidingswanden monteren. Zo kun je enorm veel geld besparen.” 

Het grootste probleem bij dit soort projecten is volgens Benraad de voorfinanciering van de verbouwing. In Utrecht wilde de gemeente borg staan, bij het ACTA-gebouw financiert De Alliantie de hele verbouwing. Benraad heeft er zijn hoop op gevestigd dat in de toekomst corporaties borg willen staan voor verbouwingsleningen. Particuliere eigenaren ziet hij dat niet doen.

Impuls voor Nieuw-West

Directeur Anne Wilbers van De Allantie is blij dat de ACTA deze bestemming krijgt: “Wij hebben geen traditie in studentenhuisvesting. Maar we verwachten dat het hier op deze plek een goede impuls kan geven aan de buurt en de verdere ontwikkeling van Nieuw-West.” De woningcorporatie investeert al jaren in de vernieuwing van de Staalmanbuurt schuin aan de overkant van de Johan Huizingalaan.

Benraad is ook betrokken bij de plannen voor herontwikkeling van andere leegstaande panden in de stad, waaronder het NISPA-gebouw in Zuidoost (Amstel III). Het zou daar gaan om 360 zelfstandige wooneenheden voor een periode van vijftien jaar.

Meer info: www.go-west.nu

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.