Overslaan en naar de inhoud gaan

Broedplaats

 • In de voormalige kartonfabriek De Hoop in de Achtersluispolder, op de grens van Amsterdam en Zaandam, is kunst -en werkgemeenschap De Hoop gevestigd. De Hoop is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Nederland met een oppervlak van 12.000 vierkante meter en zo’n 140 ateliers. NUL20-fotograaf Nico Boink fotografeerde er kunstenaars en ambachtslui en hun werk. Door inzet van participatie-uren draagt de community zelf zorg voor de plek en zijn al verschillende werkplaatsen ontwikkeld door… meer
  Fotoreportage

 • Zeven kunstenaars laten het komend jaar in een door Stadgenoot beschikbaar gestelde ruimte aan het Lambertus Zijlplein in Amsterdam-Geuzenveld zien dat kunst en cultuur het leven leuker maken. De opening van de Pleinkamer is een initiatief van The Bookstore Foundation. Zij willen met kunst en cultuur een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het imago van het plein en de directe omgeving. De zeven kunstenaars wonen ook in Geuzenveld.
  Nieuwsartikel

 • Arcade, de huurdersvereniging van De Key, maakt zich zorgen over de voorraad atelierwoningen en zelfstandige ateliers in Amsterdam. Na een rondgang blijkt dat het moeilijk is om daar grip op te krijgen. Corporaties neigen er bovendien naar de schaarse atelierwoningen die vrijkomen voortaan tijdelijk te verhuren.
  Achtergrondartikel

 • De kantorenleegstand in Amsterdam is de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd. In voormalige kantoren zijn 6.389 woningen gebouwd, maar bijvoorbeeld ook broedplaatsen, nieuwe kantoren, scholen en hotels. Zo blijkt uit een actueel overzicht van de gemeente Amsterdam.
  Nieuwsartikel

 • De ontwikkelingsmaatschappij Bajes Kwartier Ontwikkeling C.V. heeft een intentieovereenkomst gesloten met de bewoners van Bajesdorp, verenigd in Vereniging Bajesdorp. Daarin is vastgelegd dat de voormalige directeurswoning van de Bijlmerbajes wordt verkocht  aan Vereniging Bajesdorp, die daar een broedplaats gaat ontwikkelen. De huidige bewoners van Bajesdorp zijn mensen die in het verleden de voormalige cipierswoningen van de Bijlmerbajes hebben gekraakt. Ze hebben op deze plek een… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam wil dat er meer permanente broedplaatsen komen in de stad. De eerste permanente broedplaats in een nieuwbouwproject is in de maak, zo laat wethouder Kukenheim weten. Tegenover het Amstelstation is een broedplaats van 500 m2 als voorwaarde opgenomen in de tenderprocedure. Dit betekent dat er in dit nieuwbouwcomplex minimaal vijftien permanente ateliers worden gerealiseerd. De verwachte oplevering is in 2021.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse Kunstraad maakt zich zorgen over de toekomst van atelierwoningen en ateliers in handen van corporaties. Dat zijn de meeste. Het beheren van ateliers behoort volgens de nieuwe Woningwet niet tot de kerntaak van de corporaties. De kunstraad adviseert het gemeentebestuur met de corporaties in overleg te treden om maatregelen te treffen om een 'ijzeren voorraad' aan ateliers en atelierwoningen te behouden.
  Nieuwsartikel

 • Bouwe Olij (62) vertrekt op 1 juli als directeur van de Stichting Kinetisch Noord (SKN). SKN is eigenaar van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. In de loods bevindt zich de Kunststad waar in 80 ateliers 250 mensen uit de creatieve sector werken. De Kunststad is de grootste culturele broedplaats van Nederland. Oud-stadsdeelvoorzitter Rob Post volgt hem op.
  Nieuwsartikel

 • Bewoners en ondernemers in de Baarsjes krijgen steun van Stadsdeel West bij de ontwikkeling van ‘de Wissel’. Na jarenlange leegstand is het voormalige schoolgebouw in gebruik genomen door een coöperatie van buurtbewoners en ondernemers. De deelraad heeft ingestemd met een voorstel van PvdA en GroenLinks dat de herontwikkeling voor langdurig gebruik mogelijk maakt.
  Nieuwsartikel

 • GroenLinks-wethouder Maarten van Poelgeest (47) van ruimtelijke ordening en grondzaken verlaat volgend jaar de Amsterdamse politiek. Zo heeft hij zijn partij afgelopen week laten weten. GroenLinks gaat via een referendum een nieuwe politiek leider kiezen.
  Nieuwsartikel

 • Voormalige scheepswerf De Ceuvel Volharding langs het Johan van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord wordt vanaf volgend jaar heringericht als broedplaats voor kunstenaars. Architectenbureaus Smeelearchitecture en space&matter hebben een door de gemeente Amsterdam uitgeschreven prijsvraag voor herontwikkeling van het gebied gewonnen. De kavel wordt voor tien jaar in gebruik gegeven. Overigens is de grond van de scheepswerf zwaar verontreinigd. Onderdeel van het plan is dan ook de beplanting met… meer
  Nieuwsartikel

 • Achtergrondartikel

 • Ook Volkskrantgebouw krijgt een hotel De hotelplannen buitelen over elkaar heen in Amsterdam. Het Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel pand. De huidige broedplaats voor creatievelingen en Club/Restaurant Canvas worden aangevuld met een creatief hotel en open werkplekken & meeting rooms. Eigenaar Stadgenoot heeft het pand verkocht aan Job Heimans van The Magnificent 8 en projectontwikkelaar Brouwershoff. 
  Nieuwsartikel

 • ACTA nu domein van klussende student  De ombouw van het ACTA-gebouw in Amsterdam Nieuw-West, voormalig opleidingscentrum voor tandartsen, tot tijdelijk studentencomplex en broedplaats is gestart. De nieuwe naam is GO-West. Op de begane grond en éénhoog komen bedrijfsruimtes met een café-restaurant, een feestzaal en ateliers. Op de hogere verdiepingen komen 460 studentenkamers.
  Nieuwsartikel

 • Vraag naar atelierruimte onverminderd na tien jaar broedplaatsenbeleid Kansen en bedreigingen door crisis ‘Broedplaatsen van jonge kunstenaars zorgen voor een unieke verrijking van het culturele aanbod in Amsterdam.’ Zo luidt het standpunt van het college. Voor 2011 is ondanks het gemeentelijke begrotingstekort nog 1 miljoen euro beschikbaar om 10.000 vierkante meter voor spannende kunst te realiseren. De vraag blijft ondertussen onverminderd groter dan het aanbod.
  Achtergrondartikel

 • De voormalige industriële gebieden aan de Noordelijke IJ-oevers worden omgevormd tot bouwlocaties. Eén daarvan is het terrein van de voormalige NDSM-werf. Met de goedkeuring van het Strategiebesluit NDSM-werf is een volgende belangrijke stap gezet op weg naar woningbouw. De voormalige scheepswerf van ongeveer zeventig hectare moet de komende jaren uitgroeien tot ‘een stadswijk met een monumentaal karakter’, met een mix van wonen, werken, cultuur en recreatie. Er staan 2500 woningen ingetekend.… meer
  Achtergrondartikel