Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

28.05.14
Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen, aldus Jan Siebols, projectleider van Vroeg Eropaf. Amsterdam wijkt daarmee af van de landelijke trend. Volgens Aedes-cijfers nam het aantal ontruimde corporatiewoningen landelijk met 18 procent toe van 2009 tot 2013, terwijl die in Amsterdam juist afnam met ruim 15 procent. Tegen de trend in leidt de economische crisis in Amsterdam niet tot een toename van ontruimingen. De belangrijkste reden voor ontruiming is huurschuld.

Sinds 2005 neemt jaarlijks het aantal ontruimingen af in Amsterdam. Volgens cijfers van Boedelbeheer werden in 2005 nog 1401 woningen ontruimd, tegenover 800 in 2013. Het aantal corporatiewoningen dat wordt ontruimd neemt overigens sinds 2011 niet verder af: 634 in 2011 tegenover 631 in 2013, met een kleine oprisping in 2012: 644 huisuitzettingen. Volgens Siebols, projectleider van de Vroeg Eropaf, kunnen veel ontruimingen worden voorkomen door schuldenaren zo snel mogelijk aan te spreken. De Vroeg Eropaf aanpak richt zich op huishoudens die een betalingsachterstand hebben bij woningcorporaties en andere aangesloten crediteuren, zoals Agis, Nuon en de gemeentelijke belastingdienst. Al twee maanden huurachterstand krijgt de huurder een maatschappelijk werker aan de deur. Siebols: "Het epicentrum van de schuldhulpverlening verschuift: We leggen steeds meer nadruk op preventie en vroegsignalering. Op basis van een tijdig signaal van schuldeisers benaderen we de betrokkene actief. Dat heeft effect."
Bestuurder Mieke van der Bergh van Eigen Haard is tevreden over de resultaten van Vroeg EropAf. Slechts weinig aanschrijvingen van huurachterstand leiden tot echte ontruimingen. "Maar er zitten wel grote verschillen tussen de stadsdelen." De aanpak is "een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, corporaties en maatschappelijke organisaties", aldus Nico Nieman van Eigen Haard. Er bestaat bij diverse corporaties wel onvrede over de vroegtijdige kwijtschelding van schulden (de "finale kwijting") als onderdeel van de aanpak.

Siebols en Van der Bergh spraken tijdens een bijeenkomst waar in aanwezigheid van staatssecretaris Jette Klijnsma een nieuw onderdeel van de portal 'Op weg naar effectieve schuldhulp" werd gepresenteerd. Nieuw zijn drie beschrijvingen van succesvolle schuldpreventieprojecten. Naast de Vroeg EropAf-aanpak zijn dat de Straatkubus (Almere) en Fix Up Your Life (Tilburg). Er staat beschreven wat het project precies is, waarom het werkt, hoe een gemeente het kan uitvoeren en wat de toegevoegde waarde is. De projecten zijn geëvalueerd via de MKBA-methodiek (MKBA=Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).

In de komende NUL20 komt een uitgebreider artikel over ontwikkelingen rond huisuitzettingen.

Zie ook:
Op weg naar effectieve schuldhulp (site, een initiatief van Divosa, Nibud, NVVK, VNG, MOGroep en Ministerie van SZ&W.
Aantal huisuitzettingen daalt, maar .... (NUL20, september 2011, met beschrijving Vroeg Eropaf aanpak)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

De Alliantie ontwikkelt de eerste permanente middenhuurwoningen. De 120 woningen komen in Sloterdijk-Centrum. Het is de uitkomst van taaie onderhandelingen met het Grondbedrijf. “Het geld moest ergens vandaan komen. We hebben beiden water bij de wijn gedaan: de gemeente in de grondprijs, wij in...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 01.12

Er is terecht veel kritiek op de manier waarop we naar een aardgasvrij Nederland toewerken, ja ook van mijzelf. Laatst deed Zondag met Lubach een duit in het zakje met de bekende argumenten. Vanuit specialistische hoek verschenen meteen artikelen en blogs die wezen op onjuistheden en halve...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.