Aanpak woonfraude succesvol

29.01.09

Aanpak woonfraude succesvol

In 2008 heeft project Zoeklicht 643 onrechtmatig bewoonde, goedkope huurwoningen weer op de reguliere woningmarkt gebracht. Het gaat om 512 sociale huurwoningen (van woningcorporaties) en 131 particuliere huurwoningen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan dat van 2007. Toen leverde de aanpak van woonfraude 1500 woningen op, waarvan ongeveer 40% (649) door Zoeklicht en 60% rechtstreeks door de Amsterdamse woningcorporaties. Wethouder Herrema: “Er komen meer woningen vrij door alertheid van de corporaties en Bureau Zoeklicht. Dat aantal is op dit moment hoger dan het aantal sociale woningen dat we jaarlijks bijbouwen. De woningen worden weer op rechtmatige wijze verhuurd. De aanpak levert dus een belangrijke bijdrage aan een goede doorstroming.”

Het aantal mensen dat woonfraudegevallen aan Zoeklicht doorgeeft blijft groeien. In 2008 kwamen 918 gevallen bij Meldpunt Zoeklicht binnen. Mensen zijn steeds meer bereid om, al dan niet anoniem, te bellen of te mailen als ze ergens gesjoemel met een woning vermoeden. Onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek bevestigt dit beeld. De meeste meldingen over onderhuur kwamen binnen uit de Jordaan (46), Oude Pijp (37) en Staatsliedenbuurt (33).

Zoeklicht is het Amsterdamse samenwerkingsverband tegen woonfraude van de gemeente en grote verhuurders, dat in 1995 van start is gegaan. Het project richt zich vooral op de woningen waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningen met een huur van maximaal € 535. Zoeklicht pakt illegale doorverhuur aan, maar ook adresmisbruik voor bijvoorbeeld uitkeringsfraude. In 2008 kwamen in Zoeklichtonderzoeken 27 gevallen van uitkeringsfraude aan het licht en werden 522 mutaties in de gemeentelijke basisadministratie doorgevoerd.

Relatief veel jonge, niet-Nederlandse onderhuurders
In 2008 zijn profielschetsen gemaakt van mensen die onrechtmatig huurden en doorverhuurden. Deze schetsen helpen om deze groepen gerichter en actiever op te sporen en preventief te informeren over de consequenties van onderhuur. De onderhuurder blijkt net zo vaak een man als een vrouw (51% en 49%). Relatief veel mensen (41%) hadden een niet-Nederlandse nationaliteit. Veel mensen stonden niet eerder in Amsterdam ingeschreven. Het overgrote merendeel (95%) was ongehuwd en had geen kinderen. Vooral de leeftijdscategorie 20-35 jaar scoort hoog onder de aangetroffen onderhuurders.

De doorverhuurder is meestal (in 63% van de gevallen) een man. Meer dan de helft (55%) van de doorverhuurders is gehuwd, waarbij opvalt dat een groot deel van de partners niet ingeschreven staat op het adres van de huurder. Ruim 90& van de doorverhuurders heeft de Nederlandse nationaliteit. Meer dan de helft (53%) is dertig tot vijftig jaar oud. Opvallend is dat geen enkele doorverhuurder werd aangetroffen jonger dan dertig jaar.

Meeste Amsterdammers eens met Zoeklicht
De bekendheid met de activiteiten van Bureau Zoeklicht onder de Amsterdamse bevolking is de afgelopen jaren toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek. In 2004 wist 20% precies te vertellen wat Zoeklicht is en doet. In 2008 is dat 27%. De meeste mensen kennen Zoeklicht van de TV-spotjes op AT5 en van de advertenties in de kranten. Driekwart van de Amsterdammers (77%) vindt Zoeklicht een goed of zeer goed idee. Dat is 8% hoger dan in 2004. Tweederde van de Amsterdammers is bekend met de mogelijkheid van het melden van woonfraude. De bereidheid om zelf woonfraude te melden is de afgelopen vier jaar verdubbeld van 9% naar 19%.

persbericht gemeente Amsterdam

In 2008 heeft project Zoeklicht 643 onrechtmatig bewoonde, goedkope huurwoningen weer op de reguliere woningmarkt gebracht. Het gaat om 512 sociale huurwoningen (van woningcorporaties) en 131 particuliere huurwoningen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan dat van 2007. Toen leverde de aanpak van woonfraude 1500 woningen op, waarvan ongeveer 40% (649) door Zoeklicht en 60% rechtstreeks door de Amsterdamse woningcorporaties." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.