Aanpak woonfraude succesvol

29.01.09

Aanpak woonfraude succesvol

In 2008 heeft project Zoeklicht 643 onrechtmatig bewoonde, goedkope huurwoningen weer op de reguliere woningmarkt gebracht. Het gaat om 512 sociale huurwoningen (van woningcorporaties) en 131 particuliere huurwoningen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan dat van 2007. Toen leverde de aanpak van woonfraude 1500 woningen op, waarvan ongeveer 40% (649) door Zoeklicht en 60% rechtstreeks door de Amsterdamse woningcorporaties. Wethouder Herrema: “Er komen meer woningen vrij door alertheid van de corporaties en Bureau Zoeklicht. Dat aantal is op dit moment hoger dan het aantal sociale woningen dat we jaarlijks bijbouwen. De woningen worden weer op rechtmatige wijze verhuurd. De aanpak levert dus een belangrijke bijdrage aan een goede doorstroming.”

Het aantal mensen dat woonfraudegevallen aan Zoeklicht doorgeeft blijft groeien. In 2008 kwamen 918 gevallen bij Meldpunt Zoeklicht binnen. Mensen zijn steeds meer bereid om, al dan niet anoniem, te bellen of te mailen als ze ergens gesjoemel met een woning vermoeden. Onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek bevestigt dit beeld. De meeste meldingen over onderhuur kwamen binnen uit de Jordaan (46), Oude Pijp (37) en Staatsliedenbuurt (33).

Zoeklicht is het Amsterdamse samenwerkingsverband tegen woonfraude van de gemeente en grote verhuurders, dat in 1995 van start is gegaan. Het project richt zich vooral op de woningen waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningen met een huur van maximaal € 535. Zoeklicht pakt illegale doorverhuur aan, maar ook adresmisbruik voor bijvoorbeeld uitkeringsfraude. In 2008 kwamen in Zoeklichtonderzoeken 27 gevallen van uitkeringsfraude aan het licht en werden 522 mutaties in de gemeentelijke basisadministratie doorgevoerd.

Relatief veel jonge, niet-Nederlandse onderhuurders
In 2008 zijn profielschetsen gemaakt van mensen die onrechtmatig huurden en doorverhuurden. Deze schetsen helpen om deze groepen gerichter en actiever op te sporen en preventief te informeren over de consequenties van onderhuur. De onderhuurder blijkt net zo vaak een man als een vrouw (51% en 49%). Relatief veel mensen (41%) hadden een niet-Nederlandse nationaliteit. Veel mensen stonden niet eerder in Amsterdam ingeschreven. Het overgrote merendeel (95%) was ongehuwd en had geen kinderen. Vooral de leeftijdscategorie 20-35 jaar scoort hoog onder de aangetroffen onderhuurders.

De doorverhuurder is meestal (in 63% van de gevallen) een man. Meer dan de helft (55%) van de doorverhuurders is gehuwd, waarbij opvalt dat een groot deel van de partners niet ingeschreven staat op het adres van de huurder. Ruim 90& van de doorverhuurders heeft de Nederlandse nationaliteit. Meer dan de helft (53%) is dertig tot vijftig jaar oud. Opvallend is dat geen enkele doorverhuurder werd aangetroffen jonger dan dertig jaar.

Meeste Amsterdammers eens met Zoeklicht
De bekendheid met de activiteiten van Bureau Zoeklicht onder de Amsterdamse bevolking is de afgelopen jaren toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van de Dienst Onderzoek en Statistiek. In 2004 wist 20% precies te vertellen wat Zoeklicht is en doet. In 2008 is dat 27%. De meeste mensen kennen Zoeklicht van de TV-spotjes op AT5 en van de advertenties in de kranten. Driekwart van de Amsterdammers (77%) vindt Zoeklicht een goed of zeer goed idee. Dat is 8% hoger dan in 2004. Tweederde van de Amsterdammers is bekend met de mogelijkheid van het melden van woonfraude. De bereidheid om zelf woonfraude te melden is de afgelopen vier jaar verdubbeld van 9% naar 19%.

persbericht gemeente Amsterdam

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.