Aanpak overlast Schiphol maakt bouw van tienduizenden woningen mogelijk

15.06.2021
Image

In de omgeving van Schiphol kunnen tienduizenden woningen worden gebouwd als de luchthaven op een andere manier wordt gebruikt en er minder geluidshinder wordt geproduceerd. Dit blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau To70 in opdracht van Milieudefensie en de Milieufederatie Noord-Holland. Afhankelijk van de keuzes die in de wat-als analyses worden gemaakt kan de ruimte voor woningbouw zelfs oplopen tot 70.000 laagbouwwoningen of zelfs 150.000 woningen als voor een mix van laagbouw en hoogbouw wordt gekozen. Nu beperken de geluids- en andere milieucontouren de mogelijkheden voor woningbouw.

To70 heeft in de omgeving van Schiphol elf 'focusgebieden' in de MRA-regio vastgesteld die geschikt zijn voor nieuwbouw. Het gaat om locaties buiten natuurgebieden en parken bij Amsterdam, Aalsmeer, Haarlem, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Uithoorn. Voor nieuwe woningbouw is in deze analyse verondersteld dat dit enkel mogelijk is als de geluidbelasting lager is dan 48 Lden. Er worden in het rapport tal van scenario's doorgerekend, lopend van vlootvernieuwing (+9.000 woningen), het aanpassen van vliegroutes tot drastische ingrepen als het sluiten van Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan (+52.000 woningen). Ook het maximeren van het aantal vliegbewegingen leidt tot meer ruimte voor extra woningbouw. Beperking tot 400.000 of zelfs 300.000 levert respectievelijk 18.700 tot 34.300 woningen op. Op dit moment geldt een maximum van 500.000; voor de pandemie zat de luchthaven dichtbij dat maximum.

De opdrachtgevers van de studie vinden dat het To70-rapport op de formatietafel thuishoort. Volgens MNH en Milieudefensie maakt de studie nog eens duidelijk dat Schiphol 'een grote sta-in-de-weg' is voor woningbouw.