Zo'n duizend corporatiehuurders hebben meerdere koopwoningen

27.01.2021
Image

Ruim duizend corporatiewoningen worden bewoond door mensen die eigenaar zijn van meerdere koopwoningen. Dat meldt het NRC op basis van onderzoek in Kadaster-bestanden. Het gaat zeker om 1.055 personen die samen 3.444 huizen bezitten. Een Friese corporatiehuurder heeft zelfs 59 huizen in bezit. Er is geen wet die dat verbiedt. Corporaties mogen bij toewijzing van huurwoningen alleen maar het inkomen van de huurder in spé controleren, niet zijn vermogen.

Woordvoerders van corporaties en gemeenten reageren ontstemd als NRC ze met de bevindingen confronteert. Zo ook Eigen Haard, waarbij 45 huurders 219 woningen bezitten. Sinds 2019 blijkt de corporatie van elke huurder na te gaan of die koopwoningen bezit. In sommige gevallen werd het huurcontract ontbonden. Dat kan als de persoon zijn corporatiewoning onderverhuurt en in de koopwoning woont.
In het NRC-artikel pleiten diverse corporatiewoordvoerders voor meer slagkracht. Ook hoogleraar Peter Boelhouwer denkt dat een vermogenstoets bij toewijzing van een huurwoning uitkomst zou kunnen bieden. Dat gebeurt ook al bij toewijzing van huurtoeslag. Dat lost overigens maar een deel van de ervaren misstand op. Wie eenmaal een corporatiewoning huurt en officieel bewoont, doet niets strafbaars.

(De woningen op de foto maken geen onderdeel uit van het artikel)