Zes gemeentelijke panden worden honderden sociale huurwoningen

05.12.2017
Image
De verkoop van zes gemeentelijke panden aan de Amsterdamse woningcorporaties is rond. Deze panden worden omgebouwd naar in totaal zo'n 200 sociale huurwoningen voor jongeren en vluchtelingen met verblijfsstatus (statushouders). Deze worden op vergelijkbare wijze gemengd gehuisvest als elders in de stad al op flinke schaal plaatsvindt. Deze aanpak moet bijdragen aan een prettig leefklimaat en aan snellere integratie. Corporaties en gemeente realiseerden vorig en dit jaar al meer gemengde huisvestingslocaties en verwachten in 2017 zo'n 1.500 statushouders te huisvesten. De meesten zijn of worden ondergebracht in wooncontainers en andere vormen van tijdelijke huisvesting. 
De panden zijn al geruime tijd geleden aangewezen. De corporaties hebben afgelopen jaar samen met de gemeente de mogelijkheden onderzocht om de panden te verbouwen naar woningen. Eerder had de gemeenteraad aangedrongen om gemeentepanden met voorrang beschikbaar te stellen voor betaalbare huurwoningen voor jongeren en statushouders.
 
De zes panden staan in de stadsdelen Zuid, West en Noord. De corporaties en de gemeente informeren en betrekken in alle buurten de omwonenden bij het uitwerken van de transformatieplannen. Ze werken samen ideeën uit voor het vergemakkelijken van ontmoetingen tussen de huidige en de nieuwe bewoners, bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoetingsruimtes te creëren en activiteiten te organiseren. In het pand van de Alliantie op de hoek Rijnstraat/Vechtstraat blijft bijvoorbeeld het Huis van de Wijk gevestigd. Veel panden hadden al een maatschappelijke functie. 
Het gaat om de volgende locaties:
 
 
Lees ook:
Startblok - recept voor meer (Evaluatie een jaar Startblok en NDSM-containers - NUL20, september 2017)