Zaanstad introduceert nieuwe constructie voor betaalbare koopwoningen

29.11.19
Zaanstad introduceert nieuwe constructie voor betaalbare koopwoningen

Zaanstad introduceert een nieuwe constructie voor betaalbare koopwoningen. Het gaat om nieuwbouwwoningen met een marktwaarde tussen 200.000 en 250.000 euro. Daarvan hoeft de toekomstige koper slechts 65 procent via een hypotheek te financieren. De kosten van de grond worden verrekend via een erfpachtconstructie. Voor lage inkomens zal sprake zijn van gedeeltelijke kwijtschelding van de maandelijkse canon.

Deze koopwoningen zijn alleen bestemd voor een specifieke doelgroep: mensen die minstens twee jaar in Zaanstad wonen en die nog niet in bezit zijn van een koopwoning. Bij voorkeur gaat het om kopers die een sociale huurwoning achterlaten. Het inkomen voor zo'n starterswoning ligt tussen 32.000 en 45.000 euro per jaar. Om de woning te behouden voor de doelgroep zijn speciale financiële prikkels bedacht. Als de eigenaar zijn zogeheten BKZ-starterswoning binnen tien jaar wil verkopen, dan moet dat aan iemand uit de Zaanse doelgroep zijn. De uitvoering van de regeling komt in handen van de al bestaande BKZ-holding. Het speciale koopaanbod zal door de gemeente worden afgedwongen via bestemmingsplannen.

Volgens wethouder Songul Mutluer verdienen alle Zaankanters een passende en betaalbare woning."Maar starters en huishoudens met lage middeninkomens hebben grote problemen om in Zaanstad een woning te vinden. Ze komen vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen met hun bescheiden inkomen ook geen hypotheek krijgen." De PvdA-wethouder is trots op de uitgebreide en unieke mix van maatregelen. "We introduceren een doelgroepenverordening, waardoor de gemeente in bestemmingsplannen betaalbare koopwoningen kan afdwingen. Bovendien zorgen wij ervoor dat deze woningen bij Zaanse starters en lage middeninkomens terecht komen. Daarnaast lanceren we via Betaalbare Koopwoningen Zaanstad meteen een nieuwe categorie sociale koopwoningen."

De regeling heeft volgens haar ook nog een gunstig neveneffect. Doordat huurders van sociale huurwoningen voorrang krijgen, mag een betere doorstroming in de corporatievoorraad worden verwacht. "Alle Zaanse woningzoekenden hebben zo baat bij onze maatregelen", aldus de wethouder. De gemeenteraad zal begin 2020 een besluit nemen over de nieuwe maatregelen. Snel daarna worden de eerste bestemmingsplannen aangevuld met dit type koopwoningen. Daarover zijn al gesprekken gaande met ontwikkelaars.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS