"Ymere terughoudend met huurverhogingen"

17.10.12
"Ymere terughoudend met huurverhogingen"

Ymere benut lang niet alle huurruimte die is ontstaan door de invoering van de Donnerpunten. Dat stelt de corporatie bij het bekendmaken van de voorlopige verhuurcijfers van Amsterdam over de eerste acht maanden van 2012. Ymere houdt de meeste woningen die volgens het vernieuwde puntenstelsel in de vrije sector verhuurd mogen worden, in het sociale segment.

In totaal had Ymere op 1 januari 2012 in Amsterdam 42.855 sociale-huurwoningen en 1.610 vrije-sector huurwoningen. Voor 1.964 woningen stelde Ymere daarna een nieuw huurcontract op, omdat er mensen waren verhuisd, een renovatiewoning gereed was gekomen of omdat er nieuwbouw werd opgeleverd. 1.497 verhuringen kregen een huurprijs onder de 664 euro (sociale sector); 309 verhuringen kregen een huurprijs tussen de 664 en 900 euro; 81 verhuringen kregen een huurprijs tussen de 900 en 1000 euro en 77 verhuringen hadden een huurprijs boven de 1000 euro. Ymere verhuurde dit jaar dus 24 procent van de vrijgekomen woningen in de vrije sector; de helft daarvan was al eerder een vrije sector huurwoning.

Minder dan 4 procent van alle verhuringen had een huurprijs boven de 1000 euro. Dit waren bijna allemaal woningen waarbij de vorige huurder die hoge huur ook al betaalde. In deze prijsklasse wordt sneller verhuisd. Van alle beschikbaar gekomen sociale-huurwoningen of opgeleverde renovatie-woningen mochten 714 woningen voortaan in de vrije-sector worden verhuurd, als gevolg van het gewijzigde woningwaarderingsstelsel (de puntentelling). Daarvan hevelde Ymere  17 procent (124) daadwerkelijk over naar de vrije-sector. Ymere: "Bijna al deze woningen bleven betaalbaar voor mensen met een middeninkomen."

"80 procent blijft in sociale segment"

Bestuurder Pieter de Jong benadrukt dat Ymere een sociale verhuurder wil zijn: "We blijven vooral betaalbare huurwoningen aanbieden. De nieuwe wettelijke mogelijkheden om de huren te verhogen, benutten we daarom maar ten dele. Bij de nieuwe verhuringen zie je zowel onze ziel als onze zakelijkheid terug: minstens 80 procent van onze woningvoorraad blijft in het sociale segment, we ontzien de lagere inkomens, en gaan terughoudend om met de nieuwe mogelijkheden om de huren te verhogen.” Huurverhogingen zijn volgens hem onvermijdelijk om financieel gezond te blijven. Via Twitter neemt hij fel afstand van een recente opiniebijdrage - Corporatiesector in Amsterdam ontloopt haar kerntaak - van de linkse Amsterdamse fracties, waarin zij het huurbeleid van de corporaties hekelen: "Wat een verdrietig populistisch verhaal."Relevante links:

Nieuwe huurcontracten vooral in sociale prijsklasse (Ymere, 16-10-2012)

Linkse partijen hekelen beleid corporaties (NUL20, 15-10-2012)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.