Wooncoach op huisbezoek bij Amsterdamse ouderen

19.02.2015

Vanaf vandaag bezoeken Wooncoaches ouderen die voor de keuze staan: verhuizen of in hun huidige woning blijven. De wooncoach kijkt naar de persoonlijke woonsituatie en geeft advies op maat over prettig en veilig wonen. In Utrecht werkt sinds eind 2013 een verhuisadviseur senioren.

In Amsterdam bestaan regelingen voor ouderen om verhuizen naar een meer passende woning mogelijk te maken. De regelingen ‘Van Hoog naar Laag’ en ‘Van Groot naar Beter’ zorgen ervoor dat mensen kunnen verhuizen zonder dat ze meer huur gaan betalen in de nieuwe woning. Toch wordt hier weinig gebruik van gemaakt. De wooncoach informeert bewoners tijdens het huisbezoek over deze regelingen, maar kan ook adviseren over mogelijke woningaanpassingen zodat mensen prettiger in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Deze aanpak is nieuw in Amsterdam.

In Utrecht is ruim een jaar ervaring met een verhuisadviseur voor ouderen. Die blijkt in een behoefte van ouderen te voorzien als ondersteuning tijdens het oriëntatie- zoek- en verhuisproces. Ook blijkt de adviseur bij te dragen aan meer doorstroming op de woningmarkt. Een (nog beperkte) verhuisketenanalyse leverde bovendien voor corporaties interessante resultaten op ten aanzien van de extra huuropbrengsten: de gemiddelde huursprong van de achtergelaten (grote) huurwoning betrof €168.

De Amsterdamse pilot is een samenwerkingsproject tussen het ASW, Huurdersvereniging Amsterdam (HA), en de Wijksteunpunten Wonen in stadsdelen Zuid, Oost, West en Centrum. Het traject is afgestemd met de corporaties en wordt gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. De initiatiefnemers willen met het project ouderen informeren, maar ook signaleren welke wensen ouderen hebben als het om wonen gaat. Hiervoor zijn twaalf vrijwillige wooncoaches (bewoners uit de wijk) opgeleid door ASW.
De pilot loopt tot 1 augustus en wordt daarna geëvalueerd.

Meer informatie: www.wswonen.nl

Trefwoorden