Wooncoöperatie heeft nog lange weg te gaan

23.09.15
Wooncoöperatie Copekcabana
Wooncoöperatie heeft nog lange weg te gaan

De wooncoöperatie is vanaf 1 juli dan wel wettelijk verankerd in de Woningwet, maar de eisen die minister Blok eraan gesteld heeft, maken het bijna onmogelijk dat huurders in de Randstad complexen overnemen. Daarnaast staan Nederlandse banken niet te springen coöperaties een hypotheek te verstrekken. Zo bleek bij een bijeenkomst van PakhuisNUL20 op 21 september.

Om het woonakkoord door de Eerste Kamer te slepen zegde minister Blok (Wonen) aan senator Adri Duivesteijn toe de wooncoöperatie te verankeren in de nieuwe woningwet. De idee is dat huurders meer te zeggen krijgen over hun woning en hun woonomgeving. In de meest vergaande vorm neemt de wooncoöperatie complexen van corporaties over en verhuurt en beheert die vervolgens zelf.

Intussen is een aantal koploperprojecten geselecteerd die Platform 31 begeleidt. Twee daarvan bevinden zich in Amsterdam: de Groene Gemeenschap op IJburg en Copekcabana in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. In beide gevallen wil de wooncoöperatie eigenaar worden. De Groene Gemeenschap is een bestaande woongroep die de huidige woonruimte van corporatie Rochdale wil overnemen. De leden van Copekcabana willen twee te renoveren woonblokken van Ymere overnemen. Copekcabana bestaat uit 22 leden die samen twee woonblokken met in totaal 30 te renoveren woningen willen overnemen van Ymere. Die woningcorporatie is daar ook toe bereid.

Maar het aantal haken en ogen is groot, zo bleek afgelopen maandag tijdens de dertiende editie van PakhuisNul20. Zo liet Marjolein Cazemier, procesmanager stedelijke vernieuwing van Ymere weten dat uitgerekend de nieuwe woningwet de overdracht van de woningen bemoeilijkt. “Wij moeten woningen in principe marktconform verkopen met maximaal 10 procent korting, maar het Rijk stelt ook dat wij in het geval van een wooncoöperatie alleen mogen verkopen aan mensen met een laag inkomen. Dat gaat niet goed samen in Amsterdam.” Voor de overdracht van woningcorporatie naar coöperatie is toestemming van het Rijk nodig. Woningcorporaties mogen bij de minister wel een verzoek indienen om met korting te verkopen, maar de uitkomst daarvan is zeer onzeker. In een geval buiten Amsterdam – met naar alle waarschijnlijkheid een lagere marktwaarde – heeft dat al tot een negatief oordeel geleid. Bovendien: als Ymere de woningen wel tegen een lagere prijs zou mogen verkopen, dan stelt de corporatie zichzelf voor een dilemma: het kan een precedent zijn voor andere initiatieven in de stad, zegt Cazemier. Waarom de ene partij wel een cadeau, en de andere niet?

Volgens Van Vlaenderen zijn Nederlandse banken niet bereid coöperaties te financieren. Beide wooncoöperaties willen daarom uitwijken naar een Duitse bank. Bij de oosterburen zijn wooncoöperaties namelijk een vertrouwd fenomeen. Maar daar zijn de hypotheekeisen weer veel strenger; geldschieters lenen veelal niet meer dan 64 procent van het benodigde bedrag. Voor de aankoop en renovatie van de 30 woningen in de Van der Pekbuurt is naar schatting zo'n 4,5 miljoen euro nodig is. Hoe de coöperatie aan 1,6 miljoen euro moet komen, is vooralsnog onduidelijk. Een borgstelling door Ymere lijkt ook geen begaanbare weg. Ook dat wordt door de nieuwe woningwet min of meer verboden.


Zie ook: Copekcabana - wooncoöperatie wil twee woonblokken overnemen (NUL20, 28 september 2015)

Binnenkort publiceert Platform 31 een rapport over typologie, exploitatie en financiering van wooncoöperaties Lees meer over wooncoöperatie Copekcabana in het komende nummer van Nul20

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.