Woningzoekenden krijgen meer kans in eigen stadsdeel

25.10.2021
Image

Bij de actualisering van de Amsterdamse huisvestingsverordening in 2022 wordt het mogelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen binnen hun eigen stadsdeel. Deze 'stadsdeelvoorrang' zou gaan gelden voor maximaal 25 procent van de woningen per aangewezen nieuwbouwcomplex. In het masterplan voor Zuidoost is een dergelijke voorrangsregeling al opgenomen. En het staat ook met potlood in het nog vast te stellen Masterplan Nieuw-West. De aangepaste huisvestingsverordening maakt het mogelijk dit principe breder in te zetten.

Met deze regeling wordt het voor de huidige bewoners iets makkelijker een nieuwe huurwoning in hun eigen stadsdeel te vinden. Projectontwikkelaars kunnen niet worden gedwongen, maar de praktijk wijst in Zuidoost uit (zoals bij OurDomain, zie foto) dat die bij een eerste verhuring van een complex wel willen meewerken aan een dergelijke voorrangsregeling.

Onder 'binding met een stadsdeel' wordt verstaan: woningzoekenden die de afgelopen zes jaar ingezetene zijn van het stadsdeel in de gemeente Amsterdam dan wel daar gedurende de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene van zijn geweest.