Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningbouw Cruquiusgebied start in 2014

Image

Het schiereiland in het Oostelijke Havengebied verandert in de komende jaren in een gemengd woon-werkgebied. Amvest begint volgend jaar met de bouw van ongeveer vierhonderd vrije sectorhuur en koopwoningen in de strook langs het water van de Entrepothaven. Het gaat om een gebied van zes hectare. Daar staat nu onder andere nog de betonmortelcentrale Albeton. Nu Amvest met Albeton overeenstemming heeft bereikt over de verhuizing van het bedrijf naar een niet nader genoemde plek in Amsterdam, ontstaat niet alleen ruimte voor woningen, het wordt milieutechnisch ook mogelijk.
Amvest wilde al langere tijd van het Cruquiusgebied 'een nieuw levendig stuk stad maken', zoals directeur Wienke Bodewes het verwoordt.
Omdat de gemeente geen geld had om bedrijven uit te kopen en de grond bouwrijp te maken, is afgesproken dat Amvest het voortouw neemt. De gemeente legt slechts enkele basisregels op voor de ontwikkeling van het gebied en de grondprijs wordt pas over een paar jaar vastgesteld. Hoewel de gemeente bijvoorbeeld in de Buiksloterham in Noord een zelfde aanpak hanteert, is een dergelijke strategie nieuw voor Amsterdam. Volgens stadsdeelbestuurder Thijs Reuten is deze aanpak een manier om, ondanks de crisis, maatwerk te leveren en de woningbouwproductie op peil te houden. Wethouder Van Poelgeest hoopt dat andere ontwikkelaars het voorbeeld van Amvest volgen.
Binnen de door stadsdeel Oost bepaalde regels hebben ontwikkelaars als Amvest, tot tevredenheid van Bodewes, veel vrijheid. Dat maakt het mogelijk dat toekomstige kopers en huurders invloed uit kunnen oefenen op de (grootte van de) woningen die in de stadsblokken komen. Daardoor is het nog onduidelijk hoeveel woningen precies komen. De complexen worden ongeveer zo hoog worden als die langs de Piet Heinkade.
Omdat het gebied grotendeels in particuliere handen is en woningcorporaties geen grondposities en weinig investeringsmogelijkheden hebben, is het de vraag of er ook sociale woningbouw komt. De bouw van buurtvoorzieningen zoals scholen volgen de ontwikkelingen in het gebied.