Wethouder Ivens wil niet op huidige voet door met Airbnb

27.09.16
Wethouder Ivens wil niet op huidige voet door met Airbnb
Buren die overlast ondervinden van vakantiegangers in een belendende woning bellen niet snel naar het gemeentelijk meldpunt. Dat bleek bij het debatprogramma PakhuisNul20 in Pakhuis de Zwijger. Wethouder Laurens Ivens kondigde daar aan dat de huidige overeenkomst met Airbnb moet worden aangepast, anders gaat hij die niet verlengen. De wettelijke mogelijkheden om verhuursites aan strengere regels te binden zijn echter beperkt. Inmiddels worden al meer dan 18.000 Amsterdamse woningen via deze verhuursite aangeboden.
 
Tal van aanwezigen verhaalden van de overlast die zij van vakantieverhuur van woningen ondervinden. Op zijn minst is het onplezierig dat er bijna dagelijks andere mensen in je trappenhuis rondlopen. Het wordt erger als daarbij "groepen Engelsen en Russen zitten die komen om te feesten en daarbij van alles laten bezorgen: van eten en drank, tot meisjes". Toch had geen van de aanwezigen ooit de Hotline Overlast Vakantieverhuur gebeld of het meldpunt Zoeklicht. Ivens riep op de schroom voor melden af te schudden: "Dat is geen klikken. Er worden woningen onttrokken. De gedupeerden zijn ook al die mensen die een woning zoeken of op de wachtlijst staan." 
 
Eigenaren mogen hun woning zestig dagen per jaar verhuren, aan niet meer dan vier personen. Ivens begrijpt dat bewoners in de stad om strengere regels vragen, maar gaf aan dat zijn juridische mogelijkheden beperkt zijn. Een site blokkeren kan hij niet, de regels aanscherpen of een vergunningenstelsel invoeren evenmin. Zo is het terugbrengen van het aantal toegestane verhuurdagen van 60 naar 30 juridisch niet haalbaar vanwege bepalingen in de Huisvestingswet. “Als we voor de rechter staan, dan wil ik wel zeker weten dat we dat winnen." Landelijke wet- en regelgeving maakt het kortom voor de gemeente lastig om strenger op te treden. Ivens zou sneller willen handelen en pleit daarom in Den Haag voor meer eenduidige regels. En er loopt een lobby bij het Rijk om een meldingsplicht voor vakantieverhuur verplicht te stellen. Op die manier kunnen de regels veel eenvoudiger worden gehandhaafd, is de gedachte. 
Amsterdam was de eerste Europese gemeente die in 2014 afspraken heeft gemaakt met Airbnb. Hij wil vanaf 2017 betere afspraken. “We hebben de afspraak dat ze naast voorlichting ook advertenties van illegale hotels van de site halen, maar dat is niet voldoende.” Wat Ivens minimaal van Airbnb verlangt, liet hij in het midden. 
Het bestrijden van woonfraude moet kortom vooral komen van het verder verbeteren van de handhaving. Die is het afgelopen jaar al fors geïntensiveerd en uitgebreid met digitale recherche. Het lijkt een nauwelijks te winnen strijd, maar Ivens wist wel successen te melden: “In de eerste helft van dit jaar hebben we 124 illegale hotels gesloten. Als dat in hetzelfde tempo doorgaat in de rest van het jaar, dan is dat een toename van veertig procent met vorig jaar.” In de afgelopen periode hebben woonboten extra aandacht gekregen. Van de 60 gecontroleerde woonboten sinds begin juli bleek in 35 gevallen dat er sprake was van illegale verhuur.
 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS