Wethouder Ivens wil niet op huidige voet door met Airbnb

27.09.16
Wethouder Ivens wil niet op huidige voet door met Airbnb
Buren die overlast ondervinden van vakantiegangers in een belendende woning bellen niet snel naar het gemeentelijk meldpunt. Dat bleek bij het debatprogramma PakhuisNul20 in Pakhuis de Zwijger. Wethouder Laurens Ivens kondigde daar aan dat de huidige overeenkomst met Airbnb moet worden aangepast, anders gaat hij die niet verlengen. De wettelijke mogelijkheden om verhuursites aan strengere regels te binden zijn echter beperkt. Inmiddels worden al meer dan 18.000 Amsterdamse woningen via deze verhuursite aangeboden.
 
Tal van aanwezigen verhaalden van de overlast die zij van vakantieverhuur van woningen ondervinden. Op zijn minst is het onplezierig dat er bijna dagelijks andere mensen in je trappenhuis rondlopen. Het wordt erger als daarbij "groepen Engelsen en Russen zitten die komen om te feesten en daarbij van alles laten bezorgen: van eten en drank, tot meisjes". Toch had geen van de aanwezigen ooit de Hotline Overlast Vakantieverhuur gebeld of het meldpunt Zoeklicht. Ivens riep op de schroom voor melden af te schudden: "Dat is geen klikken. Er worden woningen onttrokken. De gedupeerden zijn ook al die mensen die een woning zoeken of op de wachtlijst staan." 
 
Eigenaren mogen hun woning zestig dagen per jaar verhuren, aan niet meer dan vier personen. Ivens begrijpt dat bewoners in de stad om strengere regels vragen, maar gaf aan dat zijn juridische mogelijkheden beperkt zijn. Een site blokkeren kan hij niet, de regels aanscherpen of een vergunningenstelsel invoeren evenmin. Zo is het terugbrengen van het aantal toegestane verhuurdagen van 60 naar 30 juridisch niet haalbaar vanwege bepalingen in de Huisvestingswet. “Als we voor de rechter staan, dan wil ik wel zeker weten dat we dat winnen." Landelijke wet- en regelgeving maakt het kortom voor de gemeente lastig om strenger op te treden. Ivens zou sneller willen handelen en pleit daarom in Den Haag voor meer eenduidige regels. En er loopt een lobby bij het Rijk om een meldingsplicht voor vakantieverhuur verplicht te stellen. Op die manier kunnen de regels veel eenvoudiger worden gehandhaafd, is de gedachte. 
Amsterdam was de eerste Europese gemeente die in 2014 afspraken heeft gemaakt met Airbnb. Hij wil vanaf 2017 betere afspraken. “We hebben de afspraak dat ze naast voorlichting ook advertenties van illegale hotels van de site halen, maar dat is niet voldoende.” Wat Ivens minimaal van Airbnb verlangt, liet hij in het midden. 
Het bestrijden van woonfraude moet kortom vooral komen van het verder verbeteren van de handhaving. Die is het afgelopen jaar al fors geïntensiveerd en uitgebreid met digitale recherche. Het lijkt een nauwelijks te winnen strijd, maar Ivens wist wel successen te melden: “In de eerste helft van dit jaar hebben we 124 illegale hotels gesloten. Als dat in hetzelfde tempo doorgaat in de rest van het jaar, dan is dat een toename van veertig procent met vorig jaar.” In de afgelopen periode hebben woonboten extra aandacht gekregen. Van de 60 gecontroleerde woonboten sinds begin juli bleek in 35 gevallen dat er sprake was van illegale verhuur.
 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Twee zogeheten ‘economische daklozen’ kregen vorige maand als eersten samen voor een jaar een sociale huurwoning toegewezen in het kader van het project ‘Tijdelijk Onder Dak’. Corporaties, Amsterdam en De Regenboog Groep werken daarin samen om deze groeiende groep een dak boven hun hoofd te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Meer Amsterdammers zoeken het buiten de stad. Die trend was al voor corona gaande. Logisch, in de Zaanstreek of Almere zijn de woningen ruimer en een stuk goedkoper. Maar de bewoners van de stedelijke regio’s Utrecht en Amsterdam kijken inmiddels steeds verder om zich heen. Friesland wint aan...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.