Voorstel voor nieuwe stad met 50.000 woningen in zuidelijk Flevoland

22.06.2021
Image

In zuidelijk Flevoland kan een nieuwe stad met zo’n vijftigduizend woningen verrijzen. Het is een initiatief van woningcorporatie de Alliantie, gebiedsontwikkelaars AM en Amvest en bouwbedrijf Heijmans. Het plan voor Eemvallei Stad is dinsdag aangeboden aan minister Ollongren.

De vier partijen denken een goede, innovatieve invulling te hebben bedacht voor de tweede fase van de wijk Oosterwold (4.000 hectare). Eemvallei Stad is grotendeels ingetekend op grondgebied van Zeewolde. Dat gebied is in 2013 door de gemeenten Zeewolde en Almere al aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Er zou al heel snel kunnen worden gebouwd, omdat de gronden grotendeels in handen zijn van het Rijk en professionele marktpartijen. De ontwikkelkosten zijn volgens de plannenmakers veel lager dan in binnenstedelijke gebieden.

Eemvallei Stad moet woningen bieden die voor starters en middengroepen goed bereikbaar zijn en ruimte bieden aan een breed scala aan leeftijdsgroepen. Met woningen voor starters, 1- en 2-persoonshuishoudens en ouderen. Dertig procent van de woningen is bestemd voor de sociale huurmarkt.

Voor Maarten Janssen van Amvest is Eemvallei Stad het antwoord op de grote woningnood in de Metropoolregio, almaar stijgende woningprijzen en afnemende biodiversiteit. “Als marktpartijen worden wij uitgedaagd om zelf met oplossingen te komen.” Hij vindt het niet meer van deze tijd om Oosterwold 2 te bouwen op de wijze van Oosterwold 1. Daar is de dichtheid onvoldoende (drie tot vier woningen per hectare). En ligt het bouwtempo te laag. Wel willen de vier betrokken partijen werken aan grootschalige natuurontwikkeling, nieuwe vormen van landbouw en opwekking van duurzame energie. Ook moet de nieuwe stad een goede ov-aansluiting krijgen.