Volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen ruim twee keer overtekend

28.05.2021
Image

Het animo voor het Volkshuisvestigingsfonds blijkt groot. 48 gemeenten hebben aanvragen ingediend voor in totaal 90 deelplannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Gemeenten tot enkele weken terug een aanvraag indienen voor een bijdrage aan verbetering van woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden.

De komende periode buigt een onafhankelijke toetsingscommissie zich over de aanvragen en brengt advies uit aan minister Ollongren. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend welke projecten een bijdrage krijgen.

Het Volkshuisvestingsfonds is vooralsnog eenmalig. Burgemeesters van vijftien grote steden hebben echter een oproep gedaan voor een structureel langjarig investeringsprogramma in de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden. Zij vragen om tenminste 500 miljoen euro per jaar, waarvan 400 miljoen voor de zestien gebieden en 100 miljoen voor overige kwetsbare wijken. Tot die steden horen Amsterdam, Zaanstad en Lelystad uit de Metropoolregio Amsterdam. Van die drie gemeenten heeft tot dusver alleen Zaanstad details over haar aanvraag bekend gemaakt. Het gaat om 56 miljoen euro steun voor vijf wijken in Zaandam Oost: Zaandam Zuid, Poelenburg, Peldersveld/Hoornseveld, Rosmolenwijk en Kogerveldwijk. Als het geld wordt toegekend, kunnen onder andere 1.500 corporatiewoningen en 850 particuliere woningen versneld worden verbeterd, naast investeringen in leefbaarheid, groen en veiligheid.