Volgende eiland IJburg II in voorbereiding

13.07.2016
Image

Amsterdam zet in op de verdere aanleg van IJburg II. Het college heeft besloten de mogelijkheden voor een nieuw eiland van 80 hectare verder te onderzoeken. Begin 2018 zou kunnen worden gestart met het opspuiten van de grond bij IJburg en in 2021 met de bouw van woningen met een tempo van zo'n 600 per jaar. In totaal is op het nieuwe eiland ruimte voor ongeveer 6500 woningen.

IJburg II is een van de grootste woningbouwlocaties uit het programma Koers2025. In het 'onherroepelijke' bestemmingsplan uit 2010 bestaat IJburg II uit vier eilanden; het centrumeiland zou daarin het stedelijke centrum van IJburg worden, met ruimte voor grootstedelijke voorzieningen. Dat plan is in de crisisperiode gesneuveld. De aanleg van IJburg II hing zelfs aan een zijden draad. De toenmalige wethouder Maarten van Poelgeest besloot na lang wikken en wegen wel 9 miljoen euro vrij te maken om Centrumeiland (22 ha) op te spuiten. Dat voorkwam hij dat de gemeente op termijn allerlei juridische procedures opnieuw zou moeten doorlopen. Die zouden niet alleen kostbaar zijn maar ook een groot afbreukrisico hebben. Wel werd daarbij bepaald dat Centrumeiland een ander karakter zou krijgen. Uitgangspunt werd een ontspannen woonmilieu met veel betaalbare eengezinswoningen, veel mogelijkheden voor zelfbouw en plek voor recreatie. Het eerder geplande winkelcentrum werd geschrapt. De woningbouw start vanaf 2018.

Het landmaakbesluit voor het volgende eiland - het Middeneiland - wordt begin 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het investeringsbesluit en besluitvorming over het stedenbouwkundig plan worden in 2018 genomen. De start van de woningbouw volgt na een periode van inklinken van de grond in 2021. Net als bij het Centrumeiland staan duurzaamheid en bewegen centraal in de plannen. Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: "We gaan bij de inrichting de Amsterdamse Beweeglogica toepassen om bewegen te stimuleren: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, bredere stoepen om te spelen en de stad als speeltuin.”