Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok

09.02.2012

Vijfduizend woningen extra dankzij ZuidasDok

Het ZuidasDok gaat er na jarenlange discussie toch komen.  Autosnelweg A10 ondergaat een verbreding  en verdwijnt over de 1200 meter tussen Beethovenstraat en Amstelveenseweg in twee tunnels. Daardoor ontstaat aan de flanken van de tunnels ruimte voor de bouw van vier- tot vijfduizend woningen. Verder wordt station Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Met de bouw van het dok is een investering van bijna 1,4 miljard gemoeid.

De ondertunneling van de A10 geeft het uit de jaren zeventig daterende station Zuid de ruimte  voor uitbreiding. Het station krijgt een extra entree, bredere perrons en nieuwe metroperrons.  Boven de A10-tunnel komt een busstation. “Het Zuidasdok geeft een adrenalinestoot aan de Nederlandse economie," zo verklaarde minister Schultz van Haegen donderdag bij de presentatie van de plannen.

Wethouder Maarten van Poelgeest sprak op zijn beurt van een geweldige dag. De ondertunneling maakt volgens hem de bouw van vier tot vijfduizend extra woningen mogelijk. Daarmee wordt de Zuidas voor de gemeente Amsterdam één van de belangrijkste woningbouwlocaties: “Door het ondertunnelen van snelweg A10 kan de Zuidas verder uitgroeien tot een complete stadswijk. Het ondergronds brengen van het autoverkeer zal in de toekomst een impuls geven aan de leefbaarheid en de stedelijke kwaliteit van het gebied,” aldus de wethouder.

Over een reeks van jaren is door Rijk en gemeente nagedacht over het ondergronds brengen van zowel spoorwegen, als  snelwegen aan de Amsterdam Zuidas. Aanvankelijk zou de belangrijkste kantoorlocatie van Nederland met financiële hulp van private partijen worden ontwikkeld tot een stad met een gemêleerd milieu van werken, wonen, winkelen en voorzieningen. Daarvoor bleek al in 2010 onvoldoende belangstelling te bestaan. “De economische crisis dwingt tot een extra kritische blik. Elk dubbeltje moet worden omgedraaid. De oplossing die nu is bedacht is meer dan de helft goedkoper dan een paar jaar geleden,” aldus Van Poelgeest.

Volgens de jongste afspraken betaalt het Rijk 979 miljoen euro en de gemeente 201 miljoen euro. De resterende tweehonderd miljoen komt van de provincie Noord-Holland en de stadsregio. Het grootste deel van de gemeentelijke bijdrage komt uit de grondopbrengsten Zuidas. Wel moeten Rijk en gemeente nog nadere afspraken maken over de verdeling van de risico’s, mocht het project duurder uitvallen. Aangezien het om tamelijke eenvoudige bouwkundige ingrepen gaat, verwachten Rijk en gemeente echter niet dat sprake zal zijn van belangrijke kostenoverschrijdingen. De bouw moet beginnen in 2015.

Verder maakten Amstelveen en Amsterdam bekend dat de huidige Amstelveenlijn tussen station Zuid en Amstelveen-Westwijk voor 300 miljoen euro wordt verbeterd. 

 

Bron
NUL20

Trefwoorden