Mogelijkheden voor flexbouw in Metropoolregio Amsterdam

11.04.2022

Kunnen flexwoningen bijdragen aan het oplossen van de nijpende woningvraag in de Metropoolregio Amsterdam? En hoe gaan ze er dan uitzien?

Nergens in Nederland is het tekort aan woningen zo groot als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op korte termijn kan er niet voldoende nieuwbouw gerealiseerd worden. Daarom zijn creatieve oplossingen nodig. In de Woondeal hebben de MRA-gemeenten afgesproken om 3.000 flexwoningen in 5 jaar te bouwen. In het nieuwe regeerakkoord doet het kabinet daar nog een schepje bovenop en maakt er 3.000 per jaar van. Die lijken vooral buiten Amsterdam te moeten komen. Maar waar halen de MRA-gemeenten die locaties vandaan? En wat voor woningen worden dat?. Ook komen de resultaten van een Inbo-onderzoek naar de mogelijkheden voor snelle realisatie van goede flexwoonprojecten op tafel. In deze bijeenkomst maak je kennis met een aantal innovatieve vormen van flexwonen. Ook komen de resultaten van een Inbo-onderzoek naar de mogelijkheden voor snelle realisatie van goede flexwoonprojecten op tafel.

Niet onbelangrijk: ontwikkelaars van flexwoonconcepten spreken overigens liever over 'modulaire woningen'.  Om maar te benadrukken dat het gaat om woningen met de kwaliteit van permanente woning op een tijdelijke locatie. Waarvan akte!

Bron
AT5