Overslaan en naar de inhoud gaan

Verhuurderheffing wordt op termijn gehalveerd voor verduurzaming

Image
Woningcorporaties krijgen compensatie voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De verhuurderheffing gaat vanaf 2020 omlaag en wordt uiteindelijk gehalveerd. Dat is afgesproken aan een van de zogeheten klimaattafels, bevestigde voorzitter Marnix Norder van Aedes, de koepel van woningcorporaties, aan het FD. Eerder lekte de inhoud van het akkoord voor de gebouwde omgeving, een van de vijf tafels, uit via Cobouw. 
 
Alle woningen in Nederland moeten in 2050 aardgasloos zijn, zo heeft het kabinet besloten. Daarvoor moeten de komende drie jaar al ruim 100.000 woningen van het gas af en moet het  tempo daarna omhoog naar 200.000 per jaar. Aan de klimaattafel onder voorzitterschap van Diederik Samsom is al snel de conclusie getrokken dat woningcorporaties een voortrekkersrol moeten gaan spelen bij deze mega-operatie. De corporaties bezitten immers bijna eenderde van de ongeveer 6,5 miljoen woningen in Nederland. Als zij instappen gaat het vliegwiel draaien; de hoop is vervolgens dat daardoor de prijzen voor gasvervangende apparatuur, zoals warmtepompen, snel kunnen dalen. Dan zullen ook particuliere woningeigenaren eerder worden verleid van het gas af te stappen, zeker als ook de belasting op gas wordt verhoogd.
 
Norder zegt in het FD dat hij ervan uitgaat dat halvering van de verhuurderheffing voldoende is om deze opgave te betalen. Maar hij is nog niet gerust op deze uitkomst. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) moeten het klimaatakkoord nog doorrekenen. En vervolgens is het aan het kabinet om de knoop door te hakken. Vooralsnog is de verhuurderheffing opgenomen in de Haagse meerjarenprognoses tot 2030.
 
Meer info: Corporaties krijgen compensatie voor gasloos maken woningen (FD, 6 juli 2018, met inlog)