Overslaan en naar de inhoud gaan

Veel belangstelling voor Almeers initiatief 'Bouwen dóór de buurt'

Image

De pilot Bouwen door de buurt in Almere heeft geleid tot vijftien concrete initiatieven. Het initiatief is vorig jaar mei gestart in Kruidenwijk. Bij Bouwen door de buurt kunnen bewoners zelf bouwplekken in hun wijk aandragen waar zij voor zichzelf, hun familie of vrienden een huis willen laten bouwen. Ook zorgen ze zelf voor draagvlak in de buurt. Het gaat om de bouw van permanente woningen.

Met deze pilot introduceert Almere een vorm van verdichting waarbij wijkbewoners zelf aan zet zijn. Ten eerste dragen initiatiefnemers zelf een bouwplek in hun wijk aan. Dat kan op het eigen perceel zijn, maar ook in een stukje openbaar groen. Ten tweede moeten zij zelf hun plan aan de buurt uitleggen en er draagvlak voor organiseren. Naar verwachting worden deze inspraakmomenten in het najaar georganiseerd. Er liggen vijftien voorstellen, dat was ook het vooraf gestelde maximum.

Het betreft volgens het Woningbouwatelier - organisator van de pilot - een bont gezelschap aan deelnemers. Daarbij zitten veel starters en doorstromers die op een gemeentelijk perceel hun woonidee willen realiseren. Ook is er een aantal wijkbewoners die op hun eigen kavel een permanent huis willen bijbouwen, met het oog op zorg.

Op dit moment onderzoeken de initiatiefnemers samen met de gemeente de financiële en planologische haalbaarheid van hun plannen. Alle plannen, ook die op eigen terrein, moeten via de buitenplanse afwijking (Wabo) vergund worden, omdat het permanente en volwaardige woningen betreft. Binnen de gemeente komen daarbij nieuwe vraagstukken aan de orde. 

De pilot past binnen de rol van het Woningbouwatelier om vernieuwende woonvormen te verkennen en mogelijk te maken. Mocht de pilot goed verlopen dan kan Bouwen door de buurt over andere delen van de stad worden uitgerold.

Trefwoorden