Overslaan en naar de inhoud gaan

Transformaties leveren Metropoolregio Amsterdam ruim 1.500 woningen op in 2017

Image
In 2017 zijn er in Nederland 7.570 woningen toegevoegd door transformatie van 1.900 bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden. Het gaat in de meeste gevallen om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. In de Metropoolregio werden 1.510 woningen toegevoegd door herbestemming, 155 meer dan in 2016.
Verreweg de meeste woningen (ruim 40 procent) zijn in 2017 ontstaan door aanpassing van kantoorgebouwen, 17 procent van de woningen was oorspronkelijk maatschappelijk vastgoed. Ruim 8 procent van de woningen die in 2017 werden toegevoegd aan de woningvoorraad kwam voort uit transformaties.

Van de gemeenten is Amsterdam met 635 woningen in aantallen koploper, maar op het totaal van de toegevoegde woningen is het aandeel (9 procent) vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In de gemeente Huizen (Noord-Holland) hebben transformaties een belangrijk aandeel gehad in de toename van de woningvoorraad: 80 procent van de 124 nieuwe woningen. In de Metropoolregio Amsterdam kwamen ook in Purmerend (43,8%) en Lelystad (36,7%) droeg herbestemming veel bij aan de woningproductie. In kleinere gemeenten heeft herbestemming van een complex al snel grote invloed op het totaal aandeel in de woningproductie. Zo werden in Purmerend vorig jaar 70 woningen opgeleverd door transformatie tegenover 0 in 2016.