Overslaan en naar de inhoud gaan

Tramspoorlijn en -stalling verdwijnen uit bestemmingsplan Havenstraatterrein

Image

Stadsdeel Zuid wil het Havenstraatterrein transformeren tot een stedelijke woonwerkwijk met zo'n 500 woningen en overige functies, verdeeld over vier woonblokken. Er komen veel middeldure huurwoningen. Een belangrijke aanpassing is het schrappen van de historische tramspoorlijn en bijbehorende stalling uit het bestemmingsplan. Dit om verdere vertraging te voorkomen. Het realiseren van een tramstalling in een van de woonblokken vergt een grote financiële investering en de gemeente is niet overtuigd geraakt dat deze gedaan kan worden door de tramorganisaties. Mochten de tramorganisaties later alsnog met een overtuigend plan komen, dan kan dat alsnog worden ingepast.

Het woningprogramma bestaat uit minimaal 30 procent sociale huurwoningen en de rest uit middeldure koop- en huurwoningen. Maar daarop zijn wel de nodige uitzonderingen, zoals de zelfbouwwoningen in blok 2 en 3. En in blok 1 kunnen, ten behoeve van de financiële haalbaarheid, tevens dure koopwoningen worden gerealiseerd. Portefeuillehouder Sebastiaan Capel: "De precieze verhoudingen hangen natuurlijk ook af van de grootte van de woningen. Maar ik verwacht dat we wel tussen de 40 en 50 procent middeldure huur uitkomen."

De gemeente Amsterdam heeft het Havenstraatterrein in 1989 van de Spoorwegen overgenomen. Sindsdien zijn er vele plannen voor het gebied ontwikkeld. Zo kwam het plangebied in 2008 in beeld als locatie voor een nieuw stadsdeelkantoor. Dat plan verdween na de fusie van de stadsdelen Oud-Zuid en Zuider-Amstel weer in de la. En vanaf het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935 tot eind jaren negentig lag er een reservering voor een verkeersverbinding over de Schinkel. In oktober 2014 is het Investeringsbesluit Havenstraatterrein vastgesteld wat als startpunt dient voor de herontwikkeling van het gebied. Als uiterlijk medio 2018 het bestemmingsplan wordt vastgesteld kunnen volgens de huidige planning eind 2021 de eerste woningen worden opgeleverd.