Toch vergunningen verstrekt voor woningbouw op Hembrugterrein

21.09.20
Toch vergunningen verstrekt voor woningbouw op Hembrugterrein

Hoewel vorig jaar het bestemmingsplan voor het Hembrugterrein ongeldig werd verklaard, heeft het Zaans college op 18 september toch besloten vergunningen voor woningbouw op het terrein af te geven. Het gaat om 26 woningen in de 'Enclave', een aantal monumentale gebouwen aan de zijde van de Havenstraat. Met de huidige vergunningen wordt wonen daar planologisch mogelijk gemaakt. Een vergunning voor de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden volgt later. Het is de eerste omgevingsvergunning voor woningfuncties op het Hembrugterrein en daarmee een politiek gevoelig besluit.

De gemeente steekt met deze vergunningverlening op zijn minst zijn nek uit. Woningbouw is in strijd met het voorbereidingsbesluit dat in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan voor het Hembrugterrein is vastgesteld. Het college durft het toch aan daarop vooruit te lopen omdat in dat voorbereidingsbesluit de woningen op de Enclave zijn opgenomen als wenselijke ontwikkeling.
Maar woningbouw is op deze plek ook in strijd met het huidige bestemmingsplan, omdat de Enclave ligt binnen geluidszones van de omliggende industrieterreinen. Een woonfunctie toevoegen is daar uitsluitend onder strenge voorwaarden, waaronder bouwkundige, mogelijk. Daaraan zou volgens het college zijn voldaan. De toekomstige bewoners van de Enclave hebben zelfs een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de Oliehandel/Bunkerstation en Taets om elkaar niet te belemmeren. Ook andere partijen kunnen overigens bezwaar aantekenen.

De Raad van State vernietigde vorig jaar april het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Tot de bezwaarmakers hoorden Frites uit Zuyd, het Havenbedrijf Amsterdam en bedrijven gevestigd op het Amsterdamse industrieterrein Westpoort aan de overzijde van het Noordzeekanaal. Het plan voorzag in de bouw van zo'n duizend woningen. Het besluit was een strop voor de bouwambities van Zaanstad. De stad moet woningbouw grotendeels op transformatiegebieden realiseren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS