Sociale woningvoorraad stijgt in Almere

14.12.16
Sociale woningvoorraad stijgt in Almere

De voorraad sociale huurwoningen stijgt de komende jaren in Almere, zowel absoluut als in verhouding tot het totale woningbestand. Dat is de uitkomst van de jongste prestatieafspraken van de gemeente en de organisatie van huurders (3HO) met GoedeStede, de Alliantie en Ymere. "We zijn de enige stad in Nederland die een dergelijke groei kan laten zien", zo zegt wethouder Tjeerd Herrema van Ruimte, Wonen & Wijken.

De productie van extra sociale huurwoningen komt voor rekening van de Alliantie en GoedeStede. De Alliantie heeft toegezegd dat tot 2021 de sociale portefeuille met netto 1.090 woningen zal toenemen. Er worden de komende vijf jaar 1.358 woningen bijgebouwd. Tegelijkertijd zal de Alliantie 75 huurwoningen liberaliseren en maximaal 193 woningen verkopen. GoedeStede zal naast de eerder afgesproken 333 betaalbare woningen nog eens vijfhonderd woningen extra toevoegen aan de voorraad. De ambitie reikt verder, zegt directeur Arjan Deutekom van GoedeStede. "Voor de komende tien jaar voorzien we een verdere toename met 1.850 woningen."
De voorgenomen bouwproductie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties. Volgens wethouder Herrema zal de gemeente binnen een halfjaar duidelijkheid bieden over de bouwgrond. "Ons grondbedrijf profiteert van de economische opleving. Er worden in Almere ook meer koop- en duurdere huurwoningen gebouwd. Dat maakt het financieel mogelijk de sociale woningproductie te vergroten."

Ymere wil zich niet vastleggen op de bouw van extra sociale huurwoningen. De directieraad neemt pas volgende jaar een besluit over meerjareninvesteringen en verkopen in Almere. Wel heeft de Amsterdamse corporatie toegezegd dat de komende twee jaar de voorraad sociale huur in Almere niet zal afnemen. Ook wil Ymere meewerken aan versnelde uitvoering van Nobelhorst. Een definitieve toezegging over aantallen ontbreekt echter nog.

Verder is in de 'Prestatieafspraken 2017-2018' vastgelegd dat de corporaties meer woningen tegen een betaalbare huur aanbieden. In 2017 wordt tenminste 65 procent van de vrijkomende en nieuwe woningen met een betaalbare huur aangeboden. Ook moeten de kansen van jongeren op de woningmarkt worden verbeterd. Naast extra productie voor jongeren, onder meer door meer tijdelijke woonruimte, wordt gedacht aan aanpassing van de regels voor woonruimteverdeling (vaker loten).

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS