Overslaan en naar de inhoud gaan

Seniorenhuisvesting nieuwe stijl

Seniorenhuisvesting nieuwe stijl

Het bejaardenhuis bestaat al een tijd niet meer. Senioren worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Alleen als het echt niet meer gaat kunnen zij terecht in het verpleegtehuis. De nieuwe zelfstandigheid van senioren leidt tot een nieuwe vraag naar woningen die zijn afgestemd op de (wensen van de) oude dag. Zowel individueel als collectief en zowel in het gereguleerde segment als in de vrije sector. In deze serie staat zowel de behoefte als de nieuwe huisvestingsvormen voor senioren centraal, met speciale aandacht voor de Metropoolregio Amsterdam.

 • Wat is de grootste uitdaging als we het over het woningtekort hebben? Vaak genoemd is het groeiend aantal ouderen in onze samenleving, reden voor de gemeente Amsterdam om met bouwplannen en geld te komen. Dat is prijzenswaardig, maar laten we vooral inzetten op meer maatwerk en bewoners op leeftijd meer ruimte geven om hun eigen omgeving vorm te geven.
  Column

 • De gemeente Amsterdam wil samen met woningcorporaties de komende jaren nog ongeveer twintig zogeheten ‘Lang Leven Thuisflats’ realiseren; woningcomplexen die geschikt zijn om zorgbehoevende (hoog-)bejaarden langer zelfstandig thuis te laten wonen. Er zijn er nu negen. Het gaat om bestaande complexen met sociale huurwoningen die door bouwkundige aanpassingen geschikt worden gemaakt voor zorg aan huis. Ook zal in deze complexen een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers aanwezig zijn.
  Nieuwsartikel

 • Het klassieke bejaardenhuis is - tot veler opluchting - verdwenen. Maar het resultaat, het scheiden van wonen en zorg, heeft wel een gat nagelaten in het woonaanbod. Er blijkt behoefte aan tussenvormen die onder de noemer vallen van 'samen maar wel zelfstandig'. De ontwikkeling van nieuwe typen 'geclusterde woonconcepten' begint op gang te komen.
  Achtergrondartikel

 • Het klassieke bejaardenhuis is - tot veler opluchting - verdwenen. Maar het resultaat, het scheiden van wonen en zorg, heeft wel een gat nagelaten in het woonaanbod. Er blijkt behoefte aan tussenvormen die onder de noemer vallen van 'samen maar wel zelfstandig'. De ontwikkeling van nieuwe typen 'geclusterde woonconcepten' begint op gang te komen.
  Achtergrondartikel