Seniorenmakelaar Parteon een blijvend succes

13.07.16
De Amsterdamse wooncoach Schelto Doyer in gesprek
Seniorenmakelaar Parteon een blijvend succes

De seniorenmakelaar van de Zaanse corporatie Parteon heeft sinds 2014 al 65 seniorenhuishoudens bemiddeld naar een meer geschikte woning. Dat is goed voor de doorstroming én voor de woonwensen van de ouderen in kwestie, zegt adviseur Erwin Smit van Parteon op de Aedes-site. Een nieuwe belemmering is wel het 'passend toewijzen'.

De ‘seniorenmakelaar’ van Parteon helpt oudere huurders actief bij het zoeken van een geschikte(re) woning. Senioren willen wel verhuizen naar een andere, meer geschikte woning, maar nemen vaak de stap niet. Persoonlijke bemiddeling en begeleiding kan hen over de drempel helpen, zo blijkt uit initiatieven van tal van gemeenten en corporaties. Zo ook bij de seniorenmakelaar van het Zaanse Parteon. Ouderen verhuizen meestal van een eengezinswoning of groot appartement naar een kleinere, gelijkvloerse woning. "Opvallend is dat veel mensen al een heel duidelijk beeld hebben. Vaak hebben ze zelfs al een specifiek complex op het oog," aldus Smit. Parteon geeft dan regelmatig voorrang als er een woning in zo’n complex vrijkomt. De corporatie maakt daarvoor gebruik van de vijf procent die corporaties zelf mogen toewijzen.

NUL20 schreef in september 2015 eerder over het succes van seniorenmakelaar bij Parteon. Opvallend was toen dat een eventuele huursprong in het Zaanse geen beletsel bleek om te verhuizen. Een nieuwe beperking vormen de nieuwe regels rond het passend toewijzen, waardoor Parteon de huren van een deel van de verhuizende senioren moet aanpassen omdat ze anders niet in aanmerking komen voor een woning. Die financiële ruimte blijkt er te zijn bij de corporatie, vooral omdat de huur van de grote woningen die de senioren achterlaten flink kan worden opgetrokken. Een jaar geleden bleek de inzet van de seniorenmakelaar een behoorlijk netto rendement op te leveren. De beperking in de inzet van de seniorenmakelaar schuilt veeleer in het aanbod van gewenste woningen. 

Smit en seniorenmakelaar Bettina Vennik van Parteon geven op 14 september uitleg over het project op Expeditie Begonia, het jaarlijks congres van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg over ouderenhuisvesting. Amsterdamse corporaties hebben geen seniorenmakelaars. Wel besloot de hoofdstad recent de inzet van 'wooncoaches' uit te breiden tot de hele stad. Deze wooncoaches zijn vrijwilligers en hebben een veel kleiner instrumentarium ter beschiking dan de seniorenmakelaar van Parteon.

Zie ook:

Seniorenmakelaar bij Parteon groot succes (NUL20, september 2015)
Amsterdamse wooncoaches hebben beperkte armslag (NUL20, juli 2015)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS