S-woord toegevoegd aan kabinetsmaatregelen tegen de 'wooncrisis'

11.11.2019
Image
Vandaag bespreekt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken de maatregelen die het kabinet wil nemen om de 'wooncrisis' te bestrijden. Het stikstofprobleem heeft daar nu ook een plaats in gekregen. Maar verder is er aan het op Prinsjesdag aangekondigde pakket maatregelen, waaronder een woningbouwimpuls van in totaal 2 miljard euro, niets gewijzigd. Wel verdedigt een andere minister de plannen: Stientje van Veldhoven vervangt de zieke Ollongren. 
 
Op Prinsjesdag heeft het kabinet een pakket maatregelen aangekondigd om het woningtekort aan te pakken. Het betreft een bijdrage van 1 miljard euro die voornamelijk gaat naar de stedelijke regio's waar minister Ollongren 'woondeals' mee heeft gesloten. Daarnaast krijgen bouwende corporaties in tien jaar 1 miljard euro korting op de verhuurderheffing én gaat het kabinet met een aanjaagteam en andere beleidsmaatregelen helpen de bouwproductie te versnellen. 
Het pakket aan maatregelen is volgens het kabinet vooral gericht op starters, mensen met een laag- en middeninkomen en diverse kwetsbare groepen. Opvallend is dat de 'noodknop' geheel onbesproken blijft. Wel wordt het puntenstelsel aangepast om meer  betaalbare huurwoningen in de bestaande voorraad te behouden: het WOZ-aandeel in het puntentotaal per woning wordt gemaximeerd op 33 procent. 
 
De miljard is bedoeld om woningbouwprojecten 'los te trekken'. Nieuw is dat daarbij ook het S-woord wordt genoemd: dit geld kan ook worden ingezet om  aanvullende maatregelen te financieren om nodig om de stikstofdepositie te compenseren of de extra kosten voor stikstofarm bouwen. Het bedrag komt in vier tranches beschikbaar.
 
Wat betreft de woningcorporaties. Vanaf 1 januari kunnen corporaties gemiddeld 100 miljoen jaarlijks vrijstelling van de verhuurderheffing krijgen voor de bouw van flexibele en tijdelijke woningen. Daarvoor is in totaal 1 miljard euro beschikbaar. Overigens compenseert deze tegemoetkoming niet eens de stijging van alle belastingmaatregelen (optelsom van verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en ATAD) waardoor dit met recht een sigaar uit eigen doos is.
 
De huidige maatregelen sluiten aan op die van de 'Nationale woonagenda' en de regionale woondeals. Doel is jaarlijks 75.000 woningen toe te voegen aan de voorraad. Voor 2019 ziet dit er nog goed uit, maar naar verwachting komt de woningbouw de komende jaren in de knel.
 
Zie ook: