'Ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam uit beeld'

13.06.14
Gerard Anderiesen, bestuurder Stadgenoot
'Ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam uit beeld'
update 15 juni 2014 22.14 uur

De nieuwe coalitie heeft geen aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Zo constateert Gerard Anderiesen, bestuurder van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot, na de publicatie van het nieuwe coalitieakkoord. “Welke visie hebben D66, VVD en SP op de ontwikkeling van de IJ-oevers of de voortgang van de stedelijke vernieuwing? De drie partijen hebben er niks over op geschreven; het lijkt wel of we het niet meer over de toekomst van de stad willen hebben.”

Bovendien kijkt het met enige verwondering naar de portefeuilleverdeling. Ruimtelijke ordening lijkt een bijzaak in de zware portefeuille van Eric van der Burg, die ook verantwoordelijk is voor zorg, welzijn en sport. Anderiesen mist nog meer onderwerpen. “We waren met PvdA-wethouder Freek Ossel heel vergevorderd om afspraken te maken over tijdelijke huurcontracten. Volgens ons zijn die contracten belangrijk om voor jongeren de toegang tot de huurmarkt te verbeteren, minister Blok biedt daar ook de ruimte voor, maar blijkbaar wil de SP het daar niet meer over hebben. Jammer. Wethouder Maarten van Poelgeest betoogde vorige week nog bij zijn afscheid, dat Amsterdam bestuurders met lef nodig heeft.”

De invloed van de SP ziet hij ook terug in wat wel is opgeschreven. “De woningparagraaf staat sterk in het teken van corporaties. We kunnen aan de wens om jaarlijks 500 woningen bij te bouwen wel voldoen. Maar het nieuwe college streeft naar een bouwproductie van 5000 woningen jaarlijks in 2018. Wie gaat die woningen bouwen? Daarover horen we bitter weinig. De invoering van de verhuurdersheffing maakt dat onze rol daarin maar heel bescheiden kan zijn.”

Verder wil de coalitie voor afspraken met corporaties over gematigde huurontwikkeling. “Dat is toch een beetje dubbel. Juist de VVD heeft met steun van D66 gekozen voor de introductie van een zware verhuurdersheffing. Als we dan ook nog onze inkomsten zien afnemen, dan wordt investeren in de stad wel heel moeilijk.”

 

Leon Bobbe, directeur van woonstichting De Key, ziet in het coalitieakkoord vooral vernieuwing op het gebied van jongerenhuisvesting. "Voor jongeren wil het gemeentebestuur niet alleen bouwen; ze wil ook klassieke regels over bewoning loslaten. Ik denk dat jongeren daar zeker baat bij hebben." Die nieuwe huisvestingsvormen wil de coalitie onder meer ruimte geven door flexibeler bestemmingsplannen. "Alleen omschrijven wat niet gewenst is, klinkt mij als muziek in de oren," aldus Bobbe. Ook is hij blij met de aankondiging dat de stad openstaat voor nieuwe corporaties en partijen die nog niet actief zijn in Amsterdam. "Dat sluit aan bij onze ideeen. Wij willen meer een faciliterende corporatie worden die bewonersinitiatieven helpt bij het zelf realiseren van hun huisvestingsdroom."

 

Woningcorporatie Ymere reageert kritisch op het collegeakkoord. De nieuwe coalitie kiest volgens de grootste corporatie van Amsterdam een behoudende opstelling. Met veel nieuwe regels en weinig initiatieven. "Er spreekt geen urgentie uit om de vastzittende woningmarkt te hervormen. Bovendien vermeldt het akkoord de bouw van 5000 woningen per jaar, waarvan minimaal 500 voor de sociale sector. Dat laatste is een teleurstellend aantal. Omgerekend is 10 procent van de nieuwbouw voor de sociale sector, terwijl dat de afgelopen jaren 30 procent bedroeg. Dan is 10 procent wel heel erg schamel." aldus een woordvoerder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS