Rotterdam wil verdere verkamering van gezinswoningen halt toe roepen

18.12.19
Rotterdam wil verdere verkamering van gezinswoningen halt toe roepen

Ook in Rotterdam stuit de verdere verkamering van gezinswoningen op groeiend verzet. De Rotterdamse gemeenteraad nam met algemene stemmen een motie aan waarin wordt opgeroepen om verdergaande maatregelen om het opkopen en vervolgens verkameren van woningen tegen te gaan. De nieuwe Verordening Toegang Woningmarkt gaat volgens de raad niet ver genoeg. Daarin wordt een zelfbewoningsplicht (tenminste 3 jaar) bij aankoop voorgesteld om speculatie te voorkomen. Bovendien gaat de gemeente handhaven als zich meer dan drie volwassenen op een adres inschrijven. In de motie van ChristenUnie-SGP, GroenLinks en Nida wordt de wethouder opgeroepen dit instrumentarium uit te breiden.

Steeds meer gemeenten nemen maatregelen tegen buy-to-let en verkamering. De motie in Rotterdam was mede ingegeven door een bewonersactie tegen de verdergaande verkamering van complete panden in hun straat. 
In Amsterdam beslist de gemeenteraad vanavond over de nieuwe huisvestingsverordening. De meest controversiële onderdelen daarvan zijn strengere regels voor B&B-verhuur en woningdelen. Voor beide wil het college een vergunningenstelsel met quota invoeren.
 
Zie ook:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS