Overslaan en naar de inhoud gaan

Roel Steenbeek verlaat Ymere

Image

Roel Steenbeek verlaat op 1 december Ymere, zo heeft hij vandaag in een brief aan de relaties van de corporatie bekend gemaakt. Hij spreekt van een 'belangrijke beslissing met een emotionele impact'. Steenbeek wil een betere balans tussen werk en privéleven realiseren.
De bestuursvoorzitter van Ymere zegt deze stap lang geleden al te hebben genomen. "De afgelopen periode ben ik bezig geweest met de herinrichting van Ymere. De ontwikkelingen in de buitenwereld maken dit noodzakelijk. Ymere wordt een organisatie die niet meer werkt vanuit bedrijfskolommen, maar in bedrijfsprocessen waarin de klant het vertrekpunt is. Afgelopen vrijdag heeft de Raad van Commissarissen groen licht gegeven voor het nieuwe besturingsmodel. In dat model gaan we werken met een directieraad. Dat is een natuurlijk moment om het stokje aan een ander over te dragen. De nieuwe directievoorzitter kan dan kleur geven aan de volgende ontwikkelingsfase," aldus Steenbeek.
Roel Steenbeek heeft bijna twintig jaar leiding gegeven aan Ymere en haar rechtsvoorgangers. Steenbeek kwam in de directie van Ymere na een fusie op 1 januari 2008 met de Woonmaatschappij. Na een half jaar nam hij de voorzittershamer over van Lex Pouw die met vroegpensioen ging. Hij vertrekt op eigen initiatief. Van een vertrekregeling is geen sprake, aldus de corporatie.

Diverse fusies maakten Ymere tot een van de grootste woningcorporaties van Nederland en de enige woningcorporatie die de hele noordvleugel van de Randstad bestrijkt, van Kennemerland tot Almere. Steenbeeks bestuursperiode bij Ymere besloeg een heftige episode voor de corporatiesector. Ook bij het financieel gezonde Ymere moest financieel bijgestuurd worden door de aanhoudende malaise op de woningmarkt, door afschrijvingen op grondposities, door saneringssteun aan andere corporaties en door Haagse heffingen. Bij Ymere heeft hij leiding gegeven aan elkaar opvolgende reorganisaties. Het einde daarvan is niet in zicht. Als de in het lenteakkoord aangekondigde verhuurderheffing wordt ingevoerd, zullen de Amsterdamse corporaties vanaf 2014 nog dieper moeten ingrijpen in de eigen organisatie en het investeringsprogramma.
Steenbeek kan zich regelmatig opwinden over de verwijten en maatregelen die vanuit Den Haag over de corporaties worden uitgestort. In een interview in januari met NUL20: “Die heffing voelt aan als een straf. Dat is wel heel zuur. Als je ziet wat we het afgelopen decennium hebben gedaan aan wijkvernieuwing, woningproductie en verbetering van de leefbaarheid. Dan is dit echt frustrerend voor onze hele organisatie. Maar het gaat niet om ons, maar de huurders. Als dit beleid doorgaat, gaat de kwaliteit van de wijken snel achteruit. Bovendien dondert de bouwsector in elkaar. Daar speelt zich nu al een dramatische ontwikkeling af.”