Rekenkamer Amsterdam: 'Heroverweeg energiezuiniger maken woningen'

23.03.16
Rekenkamer Amsterdam: 'Heroverweeg energiezuiniger maken woningen'

Amsterdam moet haar beleid gericht op het energiezuiniger maken van woningen heroverwegen. Zo meent de Rekenkamer Amsterdam na een vervolgonderzoek naar het effect van energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen. Wel adviseert de Rekenkamer bewoners beter voor te lichten over het gebruik van bestaande installaties.
In 2014 publiceerde de Rekenkamer al een kritisch onderzoek over het geringe effect van 'labelstappen' op het werkelijk energieverbruik. Op verzoek van de gemeenteraad is nu onderzocht of het stimuleren van specifieke energiebesparende maatregelen effectiever zou zijn. De conclusie is negatief. "De gemeente beschikt niet over de instrumenten om op eenvoudige wijze grootschalig en doelmatig het energieverbruik in de Amsterdamse woningvoorraad te doen dalen", concluderen de onderzoekers. Deze constatering rechtvaardigt volgens de Rekenkamer de vraag in hoeverre de gemeente nog moet inzetten op het energiezuinig maken van corporatiewoningen.
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste corporatiewoningen beschikken over een moderne verwarmingsinstallatie. Enkel glas komt bijna niet meer voor, maar van gevelisolatie is heel vaak geen sprake. Bij ruim 100.000 Amsterdamse corporatiewoningen is nog sprake van een ongeisoleerde gevel. Het werkelijke effect van energiebesparende maatregelen blijkt in de praktijk heel gering. Bewoners vinden het moeilijk, zo concluderen de onderzoekers, energiezuinig te handelen.
Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft de bevindingen van de Rekenkamer. De gemeente hecht er echter aan om vanuit het klimaatbeleid toch vast te houden aan het stimuleren van het energiezuiniger maken van de woningvoorraad, ook al is dat geen optimaal instrument. Wel kondigt de gemeente onderzoek aan naar verbetering van de voorlichting aan bewoners.
De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties laat eveneens weten dat het verduurzamen van corporatiewoningen gewoon doorgaat. "De Amsterdamse woningcorporaties blijven hun woningen verder verduurzamen. Hiermee maken zij een andere keuze dan de Amsterdamse Rekenkamer die onderzocht dat investeringen in duurzaamheid niet altijd leiden tot minder energieverbruik. Corporaties willen in elk geval blijven investeren in alles wat de sociale huurwoningen veiliger, gezonder, comfortabeler en mogelijk energiezuiniger maakt", aldus de AFWC in een schriftelijke verklaring. Om tot een stevig pakket van duurzaamheidsmaatregelen te komen, stellen de corporaties de komende tijd een gezamenlijke ‘agenda’ op.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.