Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad van State zet streep door woningbouwplannen op Hembrugterrein

Image
Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam is door de Raad van State vernietigd. Zaanstad wil het terrein in twintig jaar ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor duizend woningen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan dat alleen als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluids- en geurniveau kan worden bereikt. Dat is nu niet het geval. Een bom onder het hele plan dus.
 
Tegen het bestemmingsplan is een aantal bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Onder hen Frites uit Zuyd B.V, het Havenbedrijf Amsterdam en bedrijven die gevestigd zijn op het Amsterdamse industrieterrein Westpoort aan de overzijde van het Noordzeekanaal. Alle zijn bang dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein ten koste zal gaan van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden. Bedrijven vrezen dat toekomstige bewoners bezwaar gaan maken tegen geluids- en geuroverlast. Dat geldt met name voor Frites uit Zuyd dat zijn patat bakt in zijn fabriek op het Hembrugterrein.  
 
Vanwege de geluidsbelasting van de belendende industrie heeft de Zaanse gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de zogenoemde zeehavennorm. Deze norm maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Een van die voorwaarden is dat het dan om een ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ moet gaan.
Daarvan is volgens de Raad van State geen sprake nu het bestemmingsplan ruimte biedt voor de bouw van duizend woningen. "Alle planonderdelen die woningen mogelijk maken kunnen daarom niet overeind blijven, want zonder die zeehavennorm is de geluidsbelasting op de nieuwe woningen te hoog."
Hierdoor is de geplande ontwikkeling van het Hembrugterrein tot gemengd woon- en werkgebied niet meer mogelijk. Hierom en vanwege de samenhang van de onderdelen in het bestemmingsplan, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten het hele bestemmingsplan te vernietigen.
Deze uitspraak zal ook met argusogen worden bekeken door de gemeente Amsterdam zelf. De hoofdstad wil in Havens West op termijn een nieuwe stadswijk bouwen met tienduizenden woningen. 
 
Het besluit is een strop voor de bouwambities van Zaanstad. De stad wil de woningproductie fors verhogen, maar moet deze productie grotendeels op transformatiegebieden realiseren. Hoe ingewikkeld dat is, blijkt nu weer eens. De andere gedupeerde is ABC Vastgoed. Vorig jaar kocht deze ontwikkelaar het voormalige munitieterrein van het Rijksvastgoedbedrijf voor 41 miljoen euro. 
Update 2 mei: 
De gemeente Zaanstad is in kaart aan het brengen wat de gevolgen zijn. "De urgentie voor woningbouw blijft bestaan, net als onze ambitie om werk-woongebieden mogelijk te maken," aldus de woordvoerder van wethouder Krieger.
 
Zie: Uitspraak Raad van State (30 april 2019)