Quotum shortstay blijft op 10 procent in centrum

03.12.12
Quota-regeling shortstay in rode gebieden
Quotum shortstay blijft op 10 procent in centrum

Wethouder Freek Ossel komt niet tegemoet aan de wens van Stadsdeel Centrum om quotumregeling voor shortstay te verlagen naar 10 naar 5 procent van het aantal geliberaliseerde woningen. Ossel: "Uitgangspunspunt is een stadsbreed, uniform beleid. Dan zou er in de gehele stad minder ruimte voor shortstay zijn." In het Burgwallengebied blijft shortstay-verhuur verboden met uitzondering van de Kalverstraat en de Nieuwendijk. Dit schrijft Ossel in een brief bij de 'uitvoeringsnotitie' shortstay-beleid die woensdag 5 december in de commissievergadering wordt behandeld.

De gemeenteraad heeft op 12 juli 2012 het vernieuwde shortstay beleid vastgesteld. Vervolgens bepaalde het college eind oktober in welke buurtcombinaties de stadsdelen een quotum kunnen instellen voor shortstay. Dat zijn de rode gebieden op de kaart; dit quotum moet minimaal 10 procent van de geliberaliseerde woningvoorraad in de betreffende buurt omvatten. Voor de groene gebieden geldt geen maximum.

Stadsdeel Zuid wilde afzien van quota; stadsdeel Centrum wilde de mogelijkheid naar 5 procent terug te gaan, maar die voorstellen neemt Ossel niet over. In het oude centrumgebied binnen de Burgwallen (zwart op de kaart) blijft shortstayverhuur verboden, maar de wethouder ondersteunt wel de motie van Van der Ree, Capel en Van Drooge om shortstay-verhuur boven de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk toe te staan. Dit om de leegstand van woningen boven winkels tegen te gaan. Zijn voorstel is om in deze twee straten een quotum van 20 woningen in te stellen. Het nieuwe quotum voor Centrum en Zuid is al ingegaan per 1 november.

 

Beleid

Het gemeentelijk shortstay beleid is te vinden in de beleidsnotitie shortstay. De onderstaande elf punten zijn een samenvatting van dit beleid.

1. De basis van het vergunningstelsel voor shortstay is tijdelijke woningonttrekking op basis van artikel 30 van de Huisvestingswet;

2. Voor nieuwbouwwoningen (opgeleverd vanaf 1 januari 2008) geldt het vergunningstelsel voor shortstay niet. Wel moet het gebruik van de woning passen binnen het kader van het bestemmingsplan;

3. De eigenaar vraagt een shortstay vergunning aan. Deze geldt voor tien jaar;

4. Alleen in woningen met een huurprijs in de geliberaliseerde voorraad is shortstay mogelijk;

5. Shortstay is in de onder 4 genoemde woningen overal toegestaan, tenzij het stadsdeel op grond van overwegingen van leefbaarheid van oordeel is dat shortstay in bepaalde wijken moet worden beperkt of uitgesloten;

6. Shortstay is mogelijk vanaf zeven nachten tot zes maanden (daarboven is sprake van gewoon wonen);

7. In afwijking in het gestelde onder 6 is shortstay bij wijze van experiment mogelijk vanaf vijf nachten. Het experiment van vijf nachten geldt vanaf 1 november 2012 voor één jaar met een mogelijke verlenging tot twee jaar.

8. Shortstay in één appartement is toegestaan voor één huishouden of voor maximaal vier personen indien deze personen deel uitmaken van meerdere huishoudens;

9. De vergunning kan worden ingetrokken als deze overlast of onveilige situaties tot gevolg heeft;

10. Voor overnachtingen in shortstay appartementen moet toeristenbelasting worden betaald;

11. De handhaving wordt in samenwerking met de stadsdelen gericht en projectmatig uitgevoerd, waarbij twee projecten per jaar worden uitgevoerd.

 

 

Zie ook:

Bestuurlijke boete voor illegale shortstay (NUL20, 01-07-2012)

Amsterdams shortstay beleid gaat op zijn kop (NUL20, 22-12-2011)

 

 

 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.