PvdA in verkiezingsprogramma: 'Bouw tot 2030 120.000 nieuwe woningen'

22.11.17
PvdA in verkiezingsprogramma: 'Bouw tot 2030 120.000 nieuwe woningen'

Tot en met 2030 bouwt Amsterdam 120.000 nieuwe woningen. Dat schrijft de PvdA in het woensdag gelanceerde verkiezingsprogramma 'Thuis in Amsterdam'. Een productie-akkoord moet ervoor zorgen dat de bouw van betaalbare woningen meer vaart krijgt. "De afgelopen jaren is de productie van betaalbare nieuwe woningen onnodig achtergebleven", aldus de sociaal-democraten.

De PvdA vindt een stad waar 'rijk bij rijk en arm bij arm woont' on-Amsterdams en ongewenst. De partij ziet het als haar opdracht de stad 'te beschermen tegen de marktmachten die zich van haar meester dreigen te maken'. In het streven naar een rijkgeschakeerde stad moet er veel meer worden gebouwd in alle prijsklassen. Daarbij geldt als norm: veertig procent sociaal, veertig procent middensegment en twintig procent dure woningen.

Volgens de PvdA is het niet logisch dat corporaties nog meer sociale huurwoningen verkopen. Verkoop is alleen nog bespreekbaar als bij verkoop van een woning minimaal twee nieuwe betaalbare woningen worden bijgebouwd in wijken waar al een tekort is aan sociale huur. In wijken met minder dan 35 procent sociale huur mag sowieso niks worden verkocht. Betaalbaar bouwen mag volgens hen niet leiden tot de productie van vooral kleine woningen. Om ruimere woningen te realiseren moet de gemeente eventueel akkoord gaan met lagere grondopbrengsten. Mocht de markt onvoldoende belangstelling hebben voor de bouw van betaalbare woningen, dan is het denkbaar dat de gemeente zelf een bouwbedrijf begint (NV Wibaut).

Veel aandacht gaat uit naar de bouw van middenhuur woningen tot een prijs van duizend euro. Met investeerders moeten daarover eeuwigdurende erfpachtafspraken worden gemaakt. Om de doorstroming uit de sociale voorraad te bevorderen krijgen huurders voorrang. En om te voorkomen dat huurwoningen allemaal in de duurste categorie terechtkomen, zou Amsterdam nieuwe wettelijke mogelijkheden moeten krijgen om die middenhuur-categorie beter te beschermen. .

Verder pleit de PvdA voor herinvoering van de huisvestingsvergunning, experimenten met 'co-koop', versnelde verduurzaming van de corporatievoorraad, extra studentenhuisvesting, steun voor wooncoöperaties en de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor mensen met meervoudige problemen. Woningdelen blijft toegestaan. De afkoop-variant bij eeuwigdurende erfpacht wordt weer afgeschaft. En de PvdA wil een verbod instellen op vakantieverhuur. Dat verbod geldt voor de verhuur van volledige woningen. Bed & breakfast mag wel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS