PvdA Amsterdam plaatst volkshuisvesting weer voorop

27.09.2021
Image

De Amsterdamse corporaties moeten 3.000 woningen per jaar bijbouwen, ook voor het middensegment woningen realiseren en binnen acht jaar 100.000 sociale huurwoningen verduurzamen. Zo blijkt uit het PvdA-conceptverkiezingsprogramma ‘Strijden voor de ziel van de stad’. Van verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren en beleggers kan geen sprake meer zijn.

De stad staat, aldus lijsttrekker Marjolein Moorman, op een keerpunt. “Het ideaal van kansengelijkheid staat steeds meer onder druk. Het is steeds moeilijker een betaalbaar huis te vinden in Amsterdam. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Beleggers drijven de prijzen op voor eigen financieel gewin zonder daar wat voor terug te geven aan de stad. Als we niet oppassen, verandert onze mooie sociale stad in een pretpark voor de vermogenden.”

De PvdA stelt daarom volkshuisvesting voorop. Daarbij kijken de sociaaldemocraten naar de corporaties voor zowel extra sociale woningbouw, als woningbouw in het middensegment. De PvdA houdt vast aan de huidige regel dat veertig procent van de jaarlijkse bouwproductie van 7.500 woningen uit sociale nieuwbouw moet bestaan. Eenzelfde percentage geldt voor het middensegment. De resterende twintig procent kan bestaan uit dure huur- of koopwoningen. De verdeling moet zo uitpakken, dat er jaarlijks 1.500 gezinswoningen worden bijgebouwd. Om in de stad meer te kunnen bouwen, moet de gemeentelijke organisatie worden versterkt.

De sociale woningvoorraad moet groeien, aldus de PvdA. Maar niet met kleine hokken, maar door de bouw van volwaardige woningen van minstens 60 m2. Ook moeten corporaties voorrang krijgen bij woningbouw in het middensegment (huur 752 euro tot 1.050 euro). Deze woningen moeten wel eeuwig in dat prijssegment blijven. En worden aangeboden via WoningNet. Tegelijkertijd moet er een einde komen aan de verkoop van sociale huurwoningen aan particulieren en beleggers.

Ook verlangt de PvdA een hoger tempo in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Energie-armoede is voor hen onacceptabel. Alle woningen in de stad moeten daarom worden aangepakt. Dat betekent bijvoorbeeld voor corporaties dat zij voor 2030 meer dan 100.000 huurwoningen moeten verbeteren naar minimaal label B.

Bij de verdeling van de beschikbare huurwoningen moet de gemeente, zo schrijft de PvdA, haar verantwoordelijkheid nemen voor toewijzing aan statushouders. Ook moet aan meer mensen uit bijzondere groepen, zoals mensen met psychische en/of verslavingsproblemen en ex-gedetineerden, huisvesting worden geboden.

Verder is de PvdA voor een volledig verbod op vakantieverhuur, voor een erfpachtstelsel en voor een lagere onroerendezaakbelasting voor duurzamere woningen. Ook dient de gemeente de bouw van sociale koopwoningen mogelijk te maken.