Provincie Noord-Holland geeft prioriteit aan betaalbare en duurzame woningbouw

06.04.2020
Image

De provincie Noord-Holland wil dat er de komende jaren veel en vooral betaalbare en duurzame woningen beschikbaar komen. Zij gaat gemeenten met raad en daad helpen om die woningen te bouwen. Dat staat in de definitieve Woonagenda 2020-2025 die is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten.
Volgens de provincie zijn er veel potentiële bouwlocaties. Om te bevorderen dat daar ook daadwerkelijk woningen worden gebouwd wil de provincie gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen door kennis, geld of capaciteit aan te bieden. Ook de aanstelling van een bouwambassadeur moet helpen de woningbouw te versnellen. De provincie kijkt vooral naar woningbouw op plekken waar zaken als infrastructuur al goed geregeld zijn. Gedeputeerde Cees Loggen: "Om de druk op de woningmarkt op korte termijn te verlichten, moeten er slimme keuzes gemaakt worden. Nieuwe locaties buiten de stad vragen bijvoorbeeld grote investeringen in infrastructuur, zowel wegen, OV als energie. Die investeringen kosten behalve veel geld vooral ook veel tijd. Daar kunnen we niet op wachten."
Volgens de Woonagenda moeten er niet alleen in de Metropoolregio Amsterdam maar ook noordelijker in de provincie snel nieuwe woningen bijkomen.

Naast het aanjagen van de productie heeft duurzaamheid een prominente plek gekregen in de Woonagenda. De provincie stimuleert duurzame woningbouw en hergebruik van bouwmaterialen. Zij wil ook dat in bouwplannen rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Voor nieuwbouw maakt de provincie hierover afspraken met gemeenten in woonakkoorden. Ook levert de provincie concreet advies via het Servicepunt Duurzame Energie.

De Provinciale Staten moet nog instemmen met de Woonagenda, waarvan de tekst is opgesteld voor de coronacrisis