Pleidooi om transformatie op te nemen in productiecijfers

20.02.2013
Image

Wethouder Maarten van Poelgeest wil niet-permanente woningen en woningen in leegstaande kantoren en klusflats zoals Kleiburg beter zichtbaar maken in de jaarlijkse woningbouwproductiecijfers. Daarmee komt hij tegemoet aan het pleidooi van stadsdeelbestuurder Emile Jaensch van Zuidoost.

Jaensch vindt de definitie van nieuwbouw die het gemeentelijke Ontwikkelingsbedrijf (OGA) hanteert te beperkt. "Als je de cijfers over 2012 bekijkt, dan zouden in Zuidoost geen woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad, maar dan gaat het uitsluitend om permanente en nieuw gebouwde woningen. Het lijkt alsof er niks gebeurt, maar het tegendeel is waar." Hij geeft als voorbeeld de 700 zelfstandige woningen van de Spinozacampus aan de Daalwijkdreef in Zuidoost. Die blijven in de statistieken onzichtbaar, omdat ze een tijdelijke status hebben. Ze staan er vooralsnog voor vijftien jaar.

Ook de transformatie van kantoorgebouwen naar woningen vinden we niet in de productiecijfers terug. Jaensch: "Het gaat dan om nieuwe adressen voor mensen die ook hun gemeentelijke lasten betalen en waarvoor erfpachtcontracten met de gemeente worden afgesloten en waar de bewoners huursubsidie voor kunnen krijgen. Dat is woonruimte die aan de stad wordt toegevoegd maar nu in de statistieken onzichtbaar is." 

Transformatie

De transformatie van kantoren naar woonruimte komt op gang. Alles bij elkaar gaat het in 2012 en 2013 om duizenden extra woningen die buiten de statistieken blijven. In Zuidoost komen er dit jaar bijvoorbeeld in het Nispa-gebouw bij het AMC driehonderd en daarnaast later mogelijk nog eens zeshonderd nieuwe studentenwoningen. In kantoorgebouw Frankemaheerd (omgedoopt tot Zomixed) zijn 125 tijdelijke studentenwoningen voorzien. Jaensch wijst ook op de tijdelijke bewoning van het te slopen Heesterveld, waar driehonderd jongeren en studenten wonen.

In Nieuw-West zijn in 2012 in het Acta-gebouw 450 tijdelijke studenteneenheden toegevoegd. En voor 2013 staan op de rol 717 studentenkamers van het Studenthotel in het Elseviergebouw en de transformatie van het voormalig verzorgingshuis Beth Shalom/De Aak in Osdorp tot negentig jongerenwoningen.

In West zijn in het GAK-gebouw al 320 studio's gerealiseerd en worden dit jaar de Achmeakantoren aan de Haarlemmerweg met 185 huurwoningen en het Tetterodegebouw aan de Willem de Zwijgerlaan met 94 studentenwoningen omgebouwd. 

In Zuid wordt in 2013 zo goed als zeker begonnen met de bouw van meer dan 800 tijdelijke studenteneenheden – voor vijftien jaar – op de Zuidas en nog eens 100 studenteneenheden in een voormalig kantoorpand aan de Heemvlietlaan.

Het OGA laat weten dat op dit moment nog niet duidelijk is wat straks wel en niet in de productiecijfers terug komt. Van Poelgeest wil de huidige definitie aanpassen of uitbreiden.