Pensioenfondsen investeren in Wallengebied

14.07.2016
Image
Na lange onderhandelingen kunnen Stadgenoot, de gemeente Amsterdam en vermogensbeheerder Syntrus Achmea de oprichting van een 1012Inc aankondigen, een beheer- en investeringsmaatschappij voor het Wallengebied. Het volledige bezit van de NV Stadsgoed wordt onderdeel van het nieuwe bedrijf dat als doelstelling meekrijgt de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door vastgoed aan te kopen en te beheren. NV Stadsgoed was een volle dochter van woningcorporatie Stadgenoot. Het bedrijf werkte in het kader van Project1012 nauw samen met de gemeente bij het opkopen van tal van prostitutiepanden in de Amsterdamse binnenstad. Maar dat bezit past niet meer bij kerntaken van een woningcorporatie zoals die in de nieuwe Woningwet zijn geformuleerd. Slechts een kwart van het bezit van NV Stadsgoed bestaat uit woningen. Daarnaast had de corporatie onvoldoende middelen om verdere strategische aankopen te doen, een van de doelstellingen van NV Stadsgoed. Stadgenoot brengt 140 panden in met een waarde van 170 miljoen euro. Syntrus Achmea koopt zich in - namens Rabobank pensioenfonds en het pensioenfonds voor de Landbouw - voor 59 miljoen euro. Dat geld gaat grotendeels naar Stadgenoot, maar zo'n 7,5 miljoen is beschikbaar voor nieuwe aankopen. De gemeente wordt de derde aandeelhouder in het nieuwe bedrijf; daartoe wordt een lening van 21 miljoen aan Stadgenoot omgezet in aandelen. Het verse geld wordt mede benut voor de aankoop van nieuwe gebouwen. De nieuwe doelstelling van de gemeente is niet alleen het aantal bordelen verminderen, maar ook een dam opwerpen tegen de oprukkende monocultuur van coffeeshops, ijswinkels en andere toeristenwinkels. Een huisarts of een groenteboer moet zich ook nog in het gebied kunnen handhaven. De aandeelhouders hebben vastgelegd genoegen te nemen met een suboptimaal rendement van minimaal zo'n vier procent. Directievoorzitter Henk Jagersma stelt in het FD dat Syntrus Achmea daarmee wellicht geld laat liggen maar op lange termijn meer belang heeft bij een aantrekkelijk gemengd gebied. Maar minstens zo belangrijk is ongetwijfeld dat de belegger in ruil voor zijn participatie elders een aantal grondposities krijgt om 750 middensegment huurwoningen te bouwen. Eerder leidde deze 'voorrangsregeling' tot kritiek van andere marktpartijen en vragen in de gemeenteraad. Gemeenten en Syntrus Achmea benadrukken dat er een marktconforme prijs wordt betaald voor de grond. Als eerste aankopen van 1012Inc staan een aantal bordelen op de rol die volgens een gemeenteraadsbesluit de activiteiten moeten staken. Ook de overname van bezit van Ymere in het 1012-gebied wordt genoemd. Tot slot is geregeld dat ook de NV Zeedijk, waarin de gemeente Amsterdam een meerderheidsbelang heeft, kan worden ingebracht. Stadgenoot wil langzaam zijn belang verder afbouwen. Bij de oprichting van 1012Inc is de aandelenverhouding 44 procent Stadgenoot, 20 procent gemeente en 36 procent Syntrus Achmea. Gestreefd wordt naar een aandelenverhouding op termijn van 30 procent per deelnemende partij, waarbij 10 procent beschikbaar komt voor kleinere, buurtgebonden investeerders.