Particuliere ontwikkelaars hoeven sociale huren slechts 15 jaar te behouden

21.03.18
Particuliere ontwikkelaars hoeven sociale huren slechts 15 jaar te behouden
update 22-03
Nieuwe sociale huurwoningen die commerciële ontwikkelaars in Amsterdam bouwen, blijven mogelijk slechts vijftien jaar in het gereguleerde segment. Dat is duidelijk geworden met het vrijgeven van de Conceptverordening Doelgroepen Woningbouw voor inspraak. Daarin staat een bepaling waarin de instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen wordt gesteld op 15 jaar. Daarna kunnen ze dus worden omgezet naar koop of markthuur indien het puntenstelsel dat toelaat. Voor middeldure huur gaat een instandhoudingstermijn van 25 jaar gelden. Het gaat hierbij uitsluitend om projectontwikkeling op eigen grond waar de gemeente niet via de erfpachtvoorwaarden kan sturen.
 
Oud Rochdale-bestuurder René Grotendorst wees in een opiniebijdrage in Het Parool op deze korte  'instandhoudingstermijn' voor gereguleerde huurwoningen in de nieuwe verordening. In een reactie schrijft wethouder Ivens dat er geen termijn is verkort, maar dat de Doelgroepenverordening vooral een extra instrument is om middeldure huurwoningen langdurig betaalbaar te houden. Daarvan is de instandhoudingstermijn op 25 jaar bepaald.
De nieuwe verordening is nodig om in bestemmingsplannen vast te leggen dat er een minimum percentage middeldure woningen moet worden gebouwd. Amsterdam kon tot voor kort alleen via erfpachtvoorwaarden vastleggen dat de huren van die woningen ook langdurig betaalbaar zouden blijven, maar gemeenten kunnen dat sinds vorig jaar ook via het bestemmingsplan afdwingen, dus ook in situaties waarin de ontwikkelaar op eigen grond bouwt.
Opmerkelijk is niettemin dat het college voor gereguleerde huurwoningen slechts een instandhoudingstermijn van vijftien jaar opneemt, tegenover 25 jaar voor middeldure huur. Voor corporaties geldt een termijn van 50 jaar. In feite wordt met die 15 jaar het staande beleid voor particuliere projecten verlengd. Tot voor kort terug realiseerden particuliere partijen slechts een marginaal onderdeel van de sociale huurproductie, maar met de nieuwe 40-40-20 regel zullen particuliere partijen veel vaker overwegen om de sociale productie niet aan corporaties over te laten. Volgens Grotendorst zie je die ontwikkeling nu al in Amstel III in Zuidoost. Een belegger kan nu een veel beter bod doen dan een corporatie, omdat corporaties sociale huurwoningen in beginsel langdurig voor de eigen doelgroep zullen willen behouden en zijn gehouden aan huurafspraken. Hij vreest een ontwikkeling waarin corporaties alleen nog zullen bouwen in gebieden waarin zij zelf al erfpachter zijn. 
Of het zo'n vaart zal lopen is de vraag. De gemeente geeft immers volgens de 'Samenwerkingsafspraken' de eigen grond voor sociale woningen met voorrang uit aan corporaties. Zo zullen corporaties onder andere de sociale woningen in de Sluisbuurt, Sloterdijk Centrum, Weespertrekvaart, Amstelkwartier 2e fase, IJburg 2e fase en Zuidas bouwen. De doelgroepenverordening is alleen voor grond die niet in eigendom van de gemeente is.
Er is volgens Grotendorst een eenvoudige oplossing om de nadelen van de verordening te beperken: "Neem in de nieuwe regeling op dat van de sociale huur de helft minstens 50 jaar in de sociale huursector blijft."
Ivens geeft aan dat hij wil onderzoeken of de termijn alsnog verlengd kan worden. Het huidige voorstel ligt tot en met 3 april ter inspraak.

Lees ook:
René Grotendorst: Gaan beleggers de sociale huur in Amsterdam bouwen (Parool, 15 maart,  ook op: NUL20 Forum)
Reactie Laurens Ivens: Betaalbaar wonen staat er juist beter voor dan voorheen (Parool, 18 maart)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.