Overslaan en naar de inhoud gaan

Op Meneba-terrein in Wormerveer komen 680 woningen

Image

Op het voormalige Meneba-terrein aan de Zaan in Wormerveer komt een stedelijke woonwijk met 680 woningen. Dat staat althans in het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente en ontwikkelaar Coöperatie de Vlijt. Langs de Zaan komt een 'industriële strip' met forse gebouwen, waarbij volgens de gemeente 'veel van de iconische cultuurhistorische kenmerken behouden blijven'. Daarachter komt laagbouw.

Het woningprogramma bestaat uit 30 procent sociale huurwoningen, 10 procent Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, 15 procent middeldure huur en de overige vrije sector koop en/of huur. Bovendien komen er ongeveer 40 zorgwoningen in het project.  Het hart van de wijk ligt straks ten westen van de Nieuwe Vlijt en het Ketelhuis. Voetgangers kunnen hier vrijuit bewegen, de auto is hier te gast. 

Klimaatadaptatie komt in allerlei aspecten terug. Het hele gebied wordt zo groen mogelijk ingericht en er wordt veel rekening gehouden met de waterbalans. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, er komen schaduwrijke plekken en ten minste  20 procent van het openbare gebied krijgt een kroonbedekking van bomen. Parkeren wordt voldoende gefaciliteerd in twee parkeergarages en in de openbare ruimte van het gebied. Hierin zullen ook voorzieningen komen voor deelmobiliteit, zoals deelauto’s.

De gemeente Zaanstad verwacht geen problemen met eigenaren van bestaande bedrijven in de directe omgeving. Er zou overeenstemming zijn over het vervolg: een aantal bedrijven gaat een schaal terug in hun milieucategorie en/of maken heldere afspraken met de ontwikkelaar over te nemen geluidsmaatregelen.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 17 februari tot en met 31 maart in te zien, digitaal op de website van de gemeente Zaanstad en op www.ruimtelijkeplannen.nl.