Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook Stadgenoot zet zijn tanden in hout: de Houten Leeuw

Image

In de Amsterdamse Kolenkitbuurt gaat woningcorporatie Stadgenoot een houten woongebouw voor studenten realiseren. Het gaat om een gebouw met vijf verdiepingen met 56 studio’s. Aan de tuinkant ligt een ‘leefgalerij’ met trap (zie illustratie) die de bewoners moet uitdagen tot beweging en ontmoetingen. Heren 5 architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van 'De Houten Leeuw'. De bouw start medio 2022. Het gebouw wordt in zijn geheel opgetrokken uit Cross Laminated Timber (CLT), zelfs de liftschacht en het trappenhuis. Het casco wordt volledig 'losmaakbaar' (demontabel).

Houtbouw lijkt een grote vlucht te nemen, vooral vanwege milieuvoordelen. Door bij dit gebouw hout in plaats van beton te gebruiken verwachten de bouwers 500 ton minder CO2 uit te stoten tijdens de bouw. Er is zo'n 760 m3 hout nodig, dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen in Oostenrijk, aldus de betrokken partijen. Stadgenoot zorgt samen met projectontwikkelaar M.J. De Nijs voor de ontwikkeling van het pand.
NUL20 besteedde in het maartnummer in een uitgebreid artikel aan de (on)mogelijkheden van houtbouw: Hout is hot (zie onder voor de link)