Ontruiming sociale huurwoning sneller bij Amsterdamse kantonrechter

07.01.2020
Image

De rechtbank Amsterdam is met ingang van het nieuwe jaar gestart met speciale zittingen voor mensen met een huurachterstand. Door intensief samen te werken met onder meer woningcorporaties en schuldhulpverlening willen de Amsterdamse kantonrechters het aantal ontruimingen van huurwoningen terugbrengen.

Kantonrechters zien dagelijks de indringende gevolgen van problematische schulden. Mensen met grote financiële problemen zakken vaak steeds dieper weg in de schulden en verliezen dan het overzicht. Juist deze kwetsbare groep wordt vervolgens geconfronteerd met het verder oplopen van hun betalingsachterstanden door onder meer rente, incassokosten, griffierechten en boetes. In 2018 startte de rechtbank daarom een proef die tot doel had zaken waarin ontruiming van een sociale huurwoning dreigt, sneller voor de rechter te brengen. Op die manier kan het verder oplopen van de huurachterstand een halt worden toegeroepen.

Die werkwijze wordt per 1 januari 2020 onder de noemer Huurzittingen Amsterdam omgezet in beleid. De kantonrechters werken hierin samen met woningbouwcorporaties, schuldhulpverlening en deurwaarders. Als onderdeel van de nieuwe werkwijze krijgt de huurder bij zijn dagvaarding een informatieblad van de kantonrechter (in het Nederlands, Engels en Arabisch). Dat moet ervoor zorgen dat meer huurders daadwerkelijk naar de zitting komen om hun betalingsproblemen met de rechter te bespreken. Als de huurder inderdaad naar de rechtbank komt, wordt de zaak op de eerste zitting al inhoudelijk besproken. Daar ook zijn medewerkers van schuldhulpverlening aanwezig, die meteen met de huurder kunnen meedenken over een haalbare regeling. Als de huurachterstand klopt en er kan een betalingsregeling worden getroffen, dan wordt de huurder in het vonnis veroordeeld tot het nakomen van de betalingsregeling en het betalen van de lopende huur. Ook wordt ontruiming toegewezen voor het geval de huurder de gemaakte afspraken niet nakomt. Als de huurder zich aan de betalingsregeling houdt, wordt hij niet ontruimd.

Of een dergelijke werkwijze tot minder ontruimingen leidt, is nog onduidelijk. Wel concluderen de betrokken deurwaarders dat de op de zitting getroffen betalingsregelingen over het algemeen goed worden nagekomen. Ook loopt de huurachterstand minder hoog op en blijven de proceskosten beperkt. Woningbouwcorporaties merken dat huurders de persoonlijke aanpak waarderen: zij voelen zich beter gehoord.